Głosowanie przez pełnomocnika w trakcie eurowyborów. Kto może skorzystać z takiej możliwości?

Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 26 maja. Czy w eurowyborach trzeba głosować osobiście? Nie zawsze. Niektórzy wyborcy mogą skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika.
Zobacz wideo

Głosowanie przez pełnomocnika to możliwość stworzona z myślą o osobach, które z uwagi na swoją niepełnosprawność lub wiek, nie są w stanie pójść do lokalu wyborczego, aby oddać głos osobiście. To kto może skorzystać z tej opcji, reguluje kodeks wyborczy. 

Kto może głosować przez pełnomocnika podczas eurowyborów?

Zgodnie z kodeksem wyborczym, zagłosować przez pełnomocnika może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Co trzeba zrobić, aby głosować poprzez pełnomocnika w eurowyborach?

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy. Wniosek o pełnomocnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego można złożyć od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów do dziesiątego dnia przed dniem eurowyborów. Wniosek taki powinien zawierać: nazwisko i imię wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, PESEL i jego adres zamieszkania oraz takie same dane pełnomocnika. Należy także zaznaczyć, których wyborów dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania,
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat);

Kto może być pełnomocnikiem w wyborach?

Pełnomocnikiem może zostać osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem wyborcy nie mogą zostać: członkowie komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania wyborcy, mężowie zaufania i kandydaci w danych wyborach.

Więcej o: