Jak działa Parlament Europejski? Funkcje i sposób funkcjonowania Europarlamentu

Jak działa Parlament Europejski i jakie są jego obowiązki? W jakich grupach pracują europosłowie i od czego zależy, jak liczna jest reprezentacja danego kraju w Europarlamencie? Przedstawiamy podstawowe informacje na temat pracy Parlamentu Europejskiego.
Zobacz wideo

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Jego członkowie, czyli europarlamentarzyści, wybierani są co pięć lat w wyborach bezpośrednich we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W skład Europarlamentu wchodzi obecnie 751 posłów. To, ilu reprezentantów w Parlamencie Europejskim ma dane państwo, zależy od liczby jego obywateli. Najwięcej europarlamentarzystów, bo aż 96, mają Niemcy, najmniej -  Luksemburg, Cypr, Estonia i Malta.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jakie są obowiązki Europarlamentu?

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje: ustawodawczą, nadzorczą i budżetową. Oznacza to, że Europarlament m.in. uchwala przepisy prawa europejskiego (wraz z Radą Unii Europejskiej), podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych oraz rozszerzenia wspólnoty, sprawuje nadzór nad pozostałymi instytucjami europejskimi, rozpatruje petycje od obywateli oraz powołuje komisje śledcze, monitoruje wybory a także, wraz z Radą, ustanawia budżet Unii Europejskiej i zatwierdza tzw. wieloletnie ramy finansowe. 

Gdzie znajduje się Europarlament?

Europarlament ma kilka siedzib. Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg - miasto w północno-wschodniej Francji, położone przy granicy z Niemcami. Większość prac legislacyjnych odbywa się jednak w Brukseli, gdzie znajdują się komisje parlamentarne oraz biura poselskie. Sekretariat, Biblioteka i część zaplecza technicznego Parlamentu znajdują się w Luksemburgu. 

Jak pracują europarlamentarzyści? Przewodniczący, sesje plenarne, komisje i grupy polityczne

Na czele Europarlamentu stoi przewodniczący, którego wybierają europarlamentarzyści. Jest on wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, a więc na połowę kadencji Parlamentu. Do jego obowiązków należy czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu Parlamentu Europejskiego, nadzorowanie działalności Europarlamentu i komisji w nim działających, reprezentowanie PE na szczeblu międzynarodowym i wyrażanie zgody na ostateczne przyjęcie budżetu Unii Europejskiej. Aktualnym przewodniczącym Europarlamentu jest włoski polityk Antonio Tajani.

Parlament Europejski pracuje podczas posiedzeń plenarnych, a także w czasie spotkań komisji i grup politycznych. W czasie sesji plenarnych wszyscy europarlamentarzyści spotykają się w Strasburgu. Takie sesje odbywają się co miesiąc i trwają cztery dni. Miejsca w sali obrad plenarnych przydzielane są posłom w oparciu o przynależność polityczną. Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej również biorą udział w posiedzeniach plenarnych - ma to ułatwić współpracę w procesie podejmowania decyzji. 

Europosłowie pracują także w komisjach parlamentarnych. W Parlamencie Europejskim jest 20 komisji i dwie podkomisje, które zajmują się m.in. sprawami zagranicznymi, handlem międzynarodowym, budżetem, transportem i turystyką, prawem, a nawet prawami kobiet i równouprawnieniem. Europosłowie zasiadają w komisjach w zależności od swojej wiedzy. Spotkania komisji odbywają się w Brukseli.

Parlamentarzyści zbierają się także w czasie spotkań grup politycznych. Spotkania te również odbywają się w Brukseli, a europosłowie biorą w nich udział zgodnie ze swoją przynależnością polityczną. Obowiązujące przepisy mówią, że grupa polityczna musi składać się z posłów wybranych z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich i liczyć co najmniej 25 członków. W tym momencie istnieje osiem grup politycznych w Parlamencie Europejskim: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie, Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej oraz Grupa Europa Narodów i Wolności. 
 


 
 
 
 
 
 

Więcej o: