PiS znów chce zmieniać ustawę o Sądzie Najwyższym. Nowelizacja już trafiła do Sejmu

Prawo i Sprawiedliwość chce po raz ósmy znowelizować ustawą o Sądzie Najwyższym. Projekt jest już dostępny na stronie Sejmu. Wprowadza m.in. zmiany w procedurze obsadzania stanowiska pierwszego prezesa SN.
Zobacz wideo

W środę do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa posłów PiS. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Marek Ast, który odpowiadał za niektóre wcześniejsze projekty PiS dot. sądownictwa. 

Nowelizacja zmienia szereg przepisów ustawy, w tym te dotyczące powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i prezesów poszczególnych izb. Wprowadza też zmiany w kilku innych aktach prawnych, w tym Prawie o ustroju sądów powszechnych, KRS i prokuraturze. Ustawa została w czwartek skierowana do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych w celu przygotowania opinii. 

W uzasadnieniu projektu czytamy, że zmiany "służą uzupełnieniu regulacji dotyczących powoływania Pierwszego Prezesa oraz Prezesów" SN tak, by "zapewnić możliwości obsadzenia tych stanowisk także w takich sytuacjach, gdy w rozsądnych terminach nie dojdzie do wyłonienia, z jakichkolwiek przyczyn, odpowiedniej liczby kandydatów na te stanowiska" przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN lub zgromadzenia w poszczególnych izb. Zmiana w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa ma - zdaniem autorów nowelizacji - uregulować stan prawny po wyroku Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 25 marca.

Prezydent powoła prezesa SN metodą "ciach i już!"

Tomasz Skory z RMF FM zwrócił uwagę, że to już ósma nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym.

Nowelizacja wprowadza nowe etapy w przepisach o wyborze Pierwszego Prezesa SN. Obecnie kandydatów wybiera Zgromadzenie Ogólne przy wymaganej obecności co najmniej 2/3 liczby sędziów każdej z izb. Jeśli brakuje kworum, decyzję podejmuje się na kolejnym posiedzeniu przy obecności co najmniej 3/5 sędziów Sądu Najwyższego.

Zgodnie z nowelizacją, jeśli i za drugim razem nie uda się przyjąć uchwały o wyborze kandydatów, to na kolejnym posiedzeniu będzie można zrobić to "bez względu na liczbę obecnych sędziów". A jeśli i tak nie uda się przyjąć uchwały w określonym terminie, to prezydent sam zdecyduje, którego z sędziów SN powoła na stanowisko Pierwszego Prezesa.

"Jak będzie trzeba, to prezesów izb powoła się bez kworum na zgromadzeniu wskazującym 3-5 kandydatów, bez względu na liczbę obecnych. A jak i tak uchwały nie będzie - po prostu prezesa powoła Prezydent, metodą 'ciach i już!'" - pisze Skory. 

Kolejna zmiana dotyczy procedury uchylenia immunitetu sędziów m.in sądów powszechnych w pierwszej i drugiej instancji. Decyzję w tych sprawach miałaby podejmować powołana przez jedną z wcześniejszych nowelizacji autorstwa PiS Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

Zobacz wideo
Więcej o: