Poseł zapytał o negocjacje Kaczyńskiego w siedzibie PiS. PKW odpowiada, jest mowa o naruszeniach

"Czy w siedzibach partii mogą być prowadzone negocjacje?" - takie pytanie, w kontekście "taśm Kaczyńskiego" zadał Państwowej Komisji Wyborczej poseł PO. Ta w odpowiedzi na pytania Krzysztofa Brejzy stwierdziła, że udostępnianie siedziby partii w celach innych niż statutowe "stanowiłoby naruszenie" ustawy o partiach politycznych.
Zobacz wideo

Poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ujawnionych przez "Gazetę Wyborczą" "taśm Kaczyńskiego". Wynikało z nich, że sprawy spółki Srebrna były omawianie przez Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Dlatego też poseł zapytał PKW, czy "w lokalu lub nieruchomości posiadanej przez partię polityczną służącej do prowadzenia wskazanych przez nią celów statutowych mogą być prowadzone negocjacje, rozmowy lub inne działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółki prawa handlowego, które nie zarządzają majątkiem Skarbu Państwa".

"Taśmy Kaczyńskiego". PKW odpowiada Brejzie

15 kwietnia na pytania posła odpowiedział wiceszef PKW Sylwester Marciniak. W pierwszej części pisma Marciniak wskazał na art. 24 ust. 5 ustawy o partiach politycznych, który głosi:

Partia polityczna może użyczać posiadane przez siebie nieruchomości i lokale jedynie na biura poselskie, senatorskie oraz biura radnych gminy, powiatu albo województwa

Pada stwierdzenie, że np. udostępnienie nieruchomości czy lokalu innemu podmiotowi niż wymienione w ustawie "stanowiłoby naruszenie tego ograniczenia": 

Zezwolenie przez partię polityczną podmiotowi innemu niż wskazane w cytowanym przepisie na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu nieruchomości lub lokalu (np. bezpłatne udostępnienie nieruchomości lub lokalu na siedzibę podmiotu lub na prowadzenie w nim jego działalności) stanowiłoby naruszenie tego ograniczenia

"Taśmy Kaczyńskiego". PKW odsyła do ustawy o partiach politycznych

W dalszej części pisma wiceszef PKW podkreśla jednak, że Państwowa Komisja Wyborcza nie jest właściwą instytucją do oceny, czy partia działa zgodnie z prawem.

Ocena, czy partia działa zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy, nie należy do PKW, lecz do organów ścigania i sądów ponieważ naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie określone w art. 49b ustawy

- pada w odpowiedzi na pytania Krzysztofa Brejzy.

Art. 49b ustawy o partiach zawiera zapis, że karze grzywny podlega ta osoba, która w "w imieniu partii politycznej użycza posiadane przez nią nieruchomości lub lokale z innym przeznaczeniem niż na biura poselskie, senatorskie lub biura radnych gminy, powiatu albo województwa".

Brejza opublikował na Twitterze odpowiedź PKW i ją opatrzył swoim komentarzem. "Negocjacje Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie PiS (opłacanej przez partię) w sprawie deweloperki Srebrnej, to złamanie prawa" - stwierdził.

Zobacz wideo
Więcej o: