Strajk nauczycieli. Małopolska kurator: "Dość tego! Matury muszą się odbyć". I instruuje dyrektorów

Barbara Nowak wydała oświadczenie w sprawie trwającego strajku nauczycieli. Tym razem chodzi o matury. Małopolska kurator pisze w nim, że w ekstremalnych przypadkach quorum (potrzebne do kwalifikacji uczniów) może stanowić sam dyrektor. "Dość tego! Namawiam do odważnej obrony praw Ucznia" - dodaje Nowak.
Zobacz wideo

Strajk nauczycieli trwa nieprzerwanie od 8 kwietnia. Nauczyciele żądają od rządu podwyżek oraz lepszych warunków pracy. Do tej pory nie udało się osiągnąć porozumienia, ale kolejne rozmowy mają rozpocząć się w czwartek

Strajk nauczycieli. Barbara Nowak: Matury muszą się odbyć

W zeszłym tygodniu tematem była organizacja tekstów gimnazjalnych i egzaminów VIII-klasistów ( odbywają się bez większych przeszkód), teraz na horyzoncie pojawia się coraz bardziej palący problem matur. Chodzi o to, że aby egzaminy maturalne mogły się odbyć, konieczna jest wcześniejsza kwalifikacja uczniów - wystawienie im ocen i dopuszczenie do egzaminów. Formalności muszą zostać dopełnione do końca kwietnia. W związku ze strajkiem może być to jednak problematyczne - w wielu szkołach po prostu nie będzie nauczycieli, którzy mogliby to zrobić. 

Czytaj także: Czy matury są zagrożone przez strajk nauczycieli? Karol Karski: MEN wyda kolejne rozporządzenie

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty wystosowała w związku z tym oświadczenie, które publikuje redakcja portalu wPolityce.pl. Nowak tłumaczy w nim, że dyrektorzy mają obowiązek zwołania rady pedagogicznej w celu przedmaturalnej kwalifikacji uczniów bez względu na trwający strajk. Zgodnie z Prawem oświatowym, aby decyzje podjęte przez rady były ważne konieczna jest większość zwykła głosów przy obecności połowy jej członków. Dalej kurator Nowacka tłumaczy, co zarządzający szkołami powinni zrobić:

"Po pierwsze, dyrektor szkoły musi prawidłowo ustalić, kto w czasie odbywania rady pedagogicznej jest jej członkiem i na tej podstawie ustalić liczbę będącą punktem odniesienia do obliczenia wymaganego quorum. Po drugie, nawet w razie podjęcia uchwały dotkniętej tego typu uchybieniem proceduralnym, ustawa Prawo oświatowe nie przewiduje procedury jej unieważnienia" - pisze Barbara Nowak. 

Zobacz wideo

Dodaje, że decyzję rady pedagogicznej może uchylić tylko kurator oświaty, czyli w przypadku województwa małopolskiego - ona sama. Co więcej, kurator Nowak poinformowała również na Twitterze, że w wyjątkowych przypadkach quorum stanowią wszyscy obecni, a jeśli obecny jest tylko dyrektor - to właśnie on podejmuje uchwalę o klasyfikacji i dopuszczeniu do matury

Taką uchwałę może uchylić tylko kurator oświaty. Ja nie uchylę

- dodaje małopolska kurator. 

Na koniec Barbara Nowak komentuje również zamieszanie i problemy związane z tegoroczną maturą. Kurator przypomina, że władze publiczne mają konstytucyjny obowiązek zapewnienia obywatelom dostępu do kształcenia, zatem matury muszą się odbyć, a uczniowie muszą mieć możliwość zdania go i ewentualnego kontynuowania nauki. 

Czy nie o to nam chodzi? Jak długo można igrać z emocjami uczniów?! Dość tego! Namawiam do odważnej obrony praw ucznia. Państwo Polskie i jego urzędnicy muszą wreszcie stanąć po stronie tych, dla których system oświaty istnieje - po stronie uczniów

- kończy swoje oświadczenie kurator Barbara Nowak.