Jak głosować w wyborach do europarlamentu? Jak wyglądać będzie karta do głosowania?

Jak wyglądać będzie karta do głosowania w eurowyborach? Jak oddać głos, żeby był ważny i kto może oddać głos? Podpowiadamy, jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Zobacz wideo

Państwowa Komisja Wyborcza zadecydowała, że karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie miała formę płachty, co oznacza, że będzie podobna do tej, którą znamy z ostatnich wyborów samorządowych. Karta do głosowania w eurowyborach będzie białą kartą zadrukowaną jednostronnie, na której na szarym tle umieszczone zostaną nazwiska kandydatów. Wyjątkiem od tej reguły będą okręgi wyborcze, gdzie zarejestrowanych zostanie więcej niż 20 list. W takim wypadku karta do głosowania przybierze postać książeczki.

Jak zaznaczyć kartę do głosowania w wyborach do europarlamentu?

Aby głos był ważny, na karcie do głosowania w eurowyborach należy zagłosować tylko na jedną listę. Aby to zrobić, należy postawić znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. PKW zaznacza, że znakiem "X" są jest co najmniej dwie linie, które przecinają się obrębie kratki. 

Jak nie zaznaczać karty do głosowania na wyborach do europarlamentu?

Głos zostanie uznany za nieważny, jeżeli głosujący:

  • odda głos na więcej niż jedną listę, czyli postawi znak „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
  • nie odda głosu na żadną z list, czyli nie postawi znaku „X” w żadnej kratce,
  • postawi znak inny niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Za nieważne uznane będą także głosy oddane na kartach inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. 

Kto może głosować w eurowyborach? Czynne prawo wyborcze

Przypomnijmy, że prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce mają te osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 rok życia. Prawo do głosowania przysługuje również obywatelom polski przebywającym poza granicami kraju oraz obywatelom Unii Europejskiej nieposiadającym polskiego obywatelstwa, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Praw do głosowania w eurowyborach nie mają natomiast osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Więcej o: