Droga willa w Gruzji, mieszkania w Jordanii. NIK o nieprawidłowościach w polskich ambasadach

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się funkcjonowaniu placówek zagranicznych w Gruzji, Jordanii i Serbii i ich gospodarce finansowej. Wyniki kontroli ujawniają wiele błędów i nierzetelności w zarządzaniu przez ambasady publicznymi pieniędzmi.
Zobacz wideo

Z kontroli NIK wynika, że nadzór nad gospodarką finansową ambasad był nieskuteczny, przez co sprawozdania budżetowe i bilanse ambasad są pełne nierzetelności. Najgorzej prezentuje się Ambasada RP w Gruzji.

Ambasada wyremontowała budynek, który do niej nie należał, za ponad 2 mln euro

Od października 2017 roku siedziba ambasady znajduje się w budynku przy ul. Oniashvili 24 w Tbilisi. Nieruchomość ta została kupiona za maksymalną cenę 3 mln dolarów amerykańskich, pomimo że - jak wspomina "Fakt" - sam ambasador Mariusz Maszkiewicz miał zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to korzystna oferta.

Polska dyplomacja wynajmowała to miejsce już od 2015 roku, a od marca 2016 roku płaciła za nie czynsz w wysokości 19 tys. dolarów miesięcznie. "Mimo, że obiekt nie był polską własnością kierownictwo MSZ zdecydowało o podjęciu gruntownej przebudowy i dostosowania do wymogów technicznych i funkcjonalnych na potrzeby Ambasady RP" - czytamy w opracowaniu raportu NIK. W latach 2016-2017 wydano na ten cel 2,3 mln euro

Villa Berika jest nieużytkowana od wielu lat 

To jednak nie jedyne budzące wątpliwości wydatki polskiego MSZ w Gruzji. Ambasada RP od 2008 roku posiada w Tbilisi tzw. Willę Berika przy ul. Ramaz Chkhikvadze 13. Nieruchomość ta została kupiona za 3,55 mln dolarów amerykańskich. Od lipca 2011 roku miała się tam znajdować siedziba ambasady, ale w latach 2010-2011 okazało się, że budynek ma wady konstrukcyjne. 

W 2013 roku zaistniał pomysł, aby obiekt ten poddać rozbiórce i wybudować w jego miejsce rezydencję ambasadora. Jak jednak informuje NIK, "do czasu zakończenia kontroli (listopad 2018 r.) nieruchomość nie została zagospodarowana i ulegała stopniowej degradacji". Za wynajem innego budynku na rezydencję ambasadora MSZ wydało już 344 tys. euro. Obecnie wartość Villi Berika wynosi 542 tys. dolarów amerykańskich, co stanowi 15 proc. ceny jej nabycia.

NIK skontrolował też dwie inne placówki

Błędów w funkcjonowaniu Ambasady RP w Gruzji jest więcej. Podobnie, NIK wykrył nieprawidłowości w placówkach zagranicznych w Jordanii (m.in. podpisywano umowy najmu mieszkań dla pracowników placówki bez zgody MSZ - w sumie za ponad 70 tys. euro - czy "nie zapewniono bieżącego ewidencjonowania przekazanych lub zlikwidowanych przedmiotów, co skutkowało wykazaniem nierzetelnych danych w bilansach placówki za 2015 r., 2016 r. i 2017 r.").

Najmniej zastrzeżeń NIK miał do pracy ambasady w Serbii. "Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnego prowadzenia książek obiektów budowlanych, rejestru umów, sporządzenia raportu inwentarzowego czy prowadzenia kart drogowych pojazdów służbowych" - czytamy w raporcie.

Zobacz wideo
Więcej o: