MEN ujawniło wynagrodzenia i wysokość nagród dla pracowników ministerstwa. Zalewska swoją oddała

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Schmidt, Ministerstwo Edukacji Narodowej ujawniło, jakiej wysokości nagrody i wynagrodzenia przyznaje swoim pracownikom.
Zobacz wideo

Z odpowiedzi MEN na interpelację posłanki Joanny Schmidt wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników ministerstwa nie przekroczyło 9 tys. złotych. Najwięcej zarabiają osoby zajmujące "kierownicze stanowiska państwowe i osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej" - po 8980,41 złotych. Miesięczna pensja pracowników MEN, którzy legitymują się minimum 20-letnim stażem pracy, to 5024,76 złotych. Najmniej, bo po 4881,32 złotych, zarabiają "osoby zajmujący kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi".

Podane wynagrodzenia to kwoty brutto. Nie uwzględniają osób przebywających na długotrwałych urlopach bezpłatnych i wychowawczych.

Ile kosztowały MEN nagrody dla pracowników?

MEN w odpowiedzi uwzględnił również wydatki na nagrody uznaniowe dla pracowników. Z podanych informacji wynika, że w 2018 roku nagrody otrzymało 295 osób zatrudnionych w ministerstwie, nie przyznano ich jednak osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe. Najniższa nagroda wynosiła 100 zł, a najwyższa - około 9 tys. złotych. 

"Wszelkie nagrody zostały przyznane za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych i należycie wykonanych zadań" - zaznaczył Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć w odpowiedzi na interpelację. Podkreślił, że w 2018 roku nałożono na MEN dodatkowe zadania m.in. wdrożenie ustawy Prawo Oświatowe.

"Przedstawione dane obejmują również nagrody przyznane pracownikom zajmującym się obsługą zadań Instytucji Pośredniczącej MEN, związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020" - czytamy.

Dodatkowo Maciej Kopeć zaznaczył, że minister edukacji narodowej Anna Zalewska swoją nagrodę z 2017 roku przekazała na rzecz Caritas Diecezji Świdnickiej.

Zobacz wideo
Więcej o: