Rozprawa przeciwko Polsce za odmowę przyjęcia uchodźców. Trybunał w Luksemburgu ustalił datę

Na 15 maja wyznaczono rozprawę w unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu dotycząca skargi Komisji Europejskiej na Polskę za odmowę przyjęcia uchodźców.
Zobacz wideo

W grudniu 2017 roku Bruksela pozwała także Węgry, które nie przyjęły żadnej osoby w ramach programu relokacji i Czechy, które przyjęły kilkanaście osób, ale później wstrzymały wszelkie decyzje. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o rozlokowaniu w Unii 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Decyzja została wtedy podjęta przez większość krajów przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Poprzedni polski rząd poparł wówczas decyzję większości i zgodził się, by na początek do naszego kraju trafiło ponad sześć tysięcy osób.
Program relokacji już nie obowiązuje, był rozpisany na dwa lata i wygasł pod koniec września 2017 roku. Komisja uznała jednak, że unijne prawo musi być przestrzegane i po kilkumiesięcznej wymianie listów z Warszawą zdecydowała się skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Bruksela nie zawnioskowała wtedy o kary, ale jeśli Trybunał przyzna jej rację, a Polska nadal będzie odmawiać przyjęcia uchodźców, wtedy może skierować wniosek o nałożenie kar finansowych. Cała procedura może potrwać kilka lat.
Polska argumentowała odmowę przyjęcia uchodźców względami bezpieczeństwa. Podkreślała, że kształtowanie polityki migracyjnej to prawo każdego państwa. Tłumaczyła też, że w inny sposób okazuje solidarność w kryzysie migracyjnym - pilnuje zewnętrznych granic Unii i pomaga uchodźcom w obozach poza Wspólnotą.

Więcej o: