Kadencja Europarlamentu. Ile trwa i jakie kompetencje mają europarlamentarzyści

W niedzielę 26 maja Polacy wybiorą posłów, którzy będą reprezentować interesy Polski w Unii Europejskiej. Jak długo trwa kadencja Europarlamentu?

26 maja Polacy wybiorą swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Jest to instytucja o szczególnej roli w Unii Europejskiej - uprawnienia europosłów wynikają z tego, że są bezpośrednimi reprezentantami każdego kraju członkowskiego. Jak długo trwa kadencja Europarlamentu i jakimi kwestiami zajmują się europosłowie? 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Ile trwa kadencja Europarlamentu?

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa pięć lat. Posłowie wybierani są do niego w wyborach bezpośrednich, które są tajne i powszechne. Każdy kraj ma określoną liczbę posłów, którzy mogą dostać się do Parlamentu Unii. Od 2004 roku w Parlamencie Europejskim zasiada 723 deputowanych.

Co się dzieje w trakcie obrad Europarlamentu?

Spośród członków Parlamentu Europejskiego wybierany jest przewodniczący, który sprawuje 2,5-letnią kadencję. Jego zadaniem jest reprezentowanie Europarlamentu i kierowanie obradami. Obrady odbywają się symultanicznie we wszystkich językach krajów członkowskich Unii. Większość z prac odbywa się na posiedzeniach komisji. Sesje plenarne zwoływane są przez przewodniczącego, zwykle trwają jeden tydzień w miesiącu. Na wniosek większości europosłów, wniosek Komisji lub całej Rady przewodniczący może zwołać Parlament w trybie nadzwyczajnym. 

Podczas posiedzenia Europarlamentu odbywają się dyskusje i głosowania poprawek i rezolucji legislacyjnych. Parlament zbiera się co miesiąc (z wyjątkiem sierpnia) na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu. Dodatkowe sesje odbywają się z kolei w Brukseli. Każdy z posłów może wypowiedzieć się podczas debaty, które w Parlamencie Europejskim trwają wyjątkowo długo. Następnie politycy głosują nad każdym punktem osobno, decydują o konieczności wprowadzenia poprawek i na końcu głosują nad oficjalną, jednolitą treścią ustawy. 

Parlament Europejski otrzymał szeroki zakres uprawnień, które zostały mu przydzielone za pośrednictwem traktatów europejskich. Szczególna rola Europarlamentu wynika z tego, że posłowie zasiadający w tej instytucji są bezpośrednio wybierani przez obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej. Najważniejszymi zadaniami Europarlamentu jest zatwierdzanie (wspólnie z Radą Unii Europejskiej) rocznego budżetu UE. Parlament Europejski może wprowadzać poprawki do tekstów prawnych wydawanych przez Komisję Europejską. Ponadto Rada UE jest zobowiązana do uwzględniania opinii Parlamentu, który w tym przypadku pełni funkcję doradczą w procesie ustawodawczym. 

Kompetencje Parlamentu Europejskiego zostały zwiększone na postawie Traktatu lizbońskiego. Dzięki temu Europarlament współdecyduje z Rada UE w kwestiach dotyczących rolnictwa i rybołówstwa, wsparcia uboższych regionów, bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, polityki handlowej, współpracy z krajami spoza UE oraz w dotychczasowym zakresie związanym ze środowiskiem, transportem, rynkiem wewnętrznym, edukacją, zdrowiem publicznym, ochroną konsumentów oraz zatrudnieniem i polityką społeczną.

Więcej o: