Pukownik Krzysztof Krl p.o. komendanta Suby Ochrony Pastwa. Do tej pory by zastpc

Minister spraw wewntrznych i administracji Joachim Brudziski powierzy dzi penienie obowizkw komendanta Suby Ochrony Pastwa pk. SOP Krzysztofowi Krlowi. Zastpi on na tym stanowisku generaa brygady Tomasza Mikowskiego, ktry zoy rezygnacj pod koniec lutego.
Zobacz wideo

Informacja o nowym p.o. komendanta SOP pojawiła się na Twitterze MSWiA. Płk Krzysztof Król od 1 lutego 2018 roku był Zastępcą Komendanta SOP. Wcześniej był komendantem powiatowym policji w Krakowie.

- Pułkownik SOP Krzysztof Król ze służbami mundurowymi związany jest od 1991 roku. Wówczas rozpoczął służbę w Policji na terenie lskiego garnizonu, gdzie pracował na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych. W 1997 roku ukończył Wyższą Szko Policji w Szczytnie i uzyskał tytuł oficera dyplomowanego - czytamy w informacji na stronie MSWiA. 

W 2013 roku został zastępcą Komendanta Rejonowego Policji – Warszawa II. W grudniu 2017 roku został oddelegowany do Biura Ochrony Rzdu. Od 1 lutego 2018 roku był zastępcą Komendanta Służby Ochrony Państwa. 

Miłkowski zrezygnował

Stanowisko komendanta SOP zostało wolne po tym, jak poprzedni złożył rezygnację. 26 lutego br. gen. bryg. Tomasz Miłkowski, po konsultacji z ministrem Brudzińskim, zrezygnował z kierowania SOP. 

Tomasz Miłkowski w latach 2016-2017 był Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, następnie szefem Biura Ochrony Rządu. W 2018 r. objął stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa.

Czytaj także: Szef SOP złożył rezygnację. RMF: Kierowca premiera nie potrafił wyłączyć syren w limuzynie

Czytaj także: Dymisja szefa SOP. Nowe doniesienia. WP: Doszło do awantury z Secret Service