Andrzej Duda zaskarżył przepis gwarantujący sędziom pracę na uczelniach. Gowin: Pełne poparcie

Prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego zaproponowaną przez Senat poprawkę od tzw. ustawy 2.0, która gwarantuje dożywotnią pracę na uczelniach dla sędziów SN, TK i NSA. O decyzji prezydenta poinformował szef MNiSW Jarosław Gowin.
Zobacz wideo

Sprawa dotyczy kontrowersyjnej senackiej poprawki do tzw. ustawy 2.0, czyli Konstytucji dla Nauki. Ustawa została uchwalona w lipcu ubiegłego roku, prezydent Andrzej Duda podpisał ją w sierpniu.

Ustawa 2.0 wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu i finansowaniu uczelni, a także w zasadach przebiegu kariery naukowej. Wprowadziła m.in. nowe gremium w szkołach wyższych - radę uczelni, a także zwiększyła kompetencje rektorów.

Sporo wątpliwości wzbudził zapis w ustawie, który daje prawo sędziom Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego (w tym sędziom w stanie spoczynku) do dożywotniego zatrudnienia na uczelni. I to niezależnie od wyników pracy. Poprawkę do ustawy zaproponował senator PiS Marek Martynowski, zmiany zostały później zaakceptowane przez Senat i Sejm.

Poprawce sprzeciwiały się m.in. Konferencja Rektorów Akademicki Szkół Polskich i Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opowiadało się za przyjęciem ustawy bez poprawek.

Andrzej Duda zaskarżył poprawkę do Trybunału Konstytucyjnego

Teraz, jak poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, poprawką ma zająć się Trybunał Konstytucyjny na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy.

"Prezydent Duda zaskarżył do Trybunału senacką "wrzutkę" do Ustawy 2.0 gwarantującą sędziom dożywotne zatrudnienie na uczelniach" - napisał Jarosław Gowin na Twitterze.

"Ten przepis jest nie tylko sprzeczny z Konstytucją. Jest też niemoralny i sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem. Pełne poparcie z mojej strony dla wniosku Prezydenta Andrzeja Dudy" - dodał.

Zobacz wideo
Więcej o: