Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Duda podpisał postanowienie

Andrzej Duda podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja. Poniedziałek 25 lutego był ostatecznym terminem ich ogłoszenia.
Zobacz wideo

Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat. Państwa członkowskie UE same podejmują decyzję o dacie wyborów, wybory muszą jednak odbyć się w tym samym tygodniu w każdym państwie członkowskim. Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym.

Dwudziestego szóstego maja wybierzemy 52 europosłów

W kadencji 2014-2019 w Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów. Wraz z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE liczba ta zostanie prawdopodobnie zmniejszona do 705 europosłów. W PE zasiądzie 52 posłów z Polski.

Każdy z uprawnionych obywateli ma prawo do oddania głosu w lokalu okręgowej komisji wyborczej. Informacje na temat przynależności do danego okręgu wyborczego zostaną podane do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów. Za pomocą obwieszczenia wyborcy poinformowani zostaną o numerach, ulicach oraz siedzibach komisyjnych, do których zostaną przydzieleni.

Głosować będzie można osobiście, korespondencyjnie lub za pomocą upoważnionego pośrednika. Możliwe będzie głosowanie poza miejscowością zamieszkania.

Więcej o: