Rafał Trzaskowski podpisał Warszawską Deklarację LGBT+. "To wydarzenie bezprecedensowe"

Warszawska Deklaracja LGBT+ podpisana. W poniedziałek odbyło się sygnowanie dokumentu przez Rafała Trzaskowskiego. Dzięki deklaracji środowisko LGBT+ będzie mogło poczuć się w Warszawie bezpieczniej.
Zobacz wideo

W poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i przedstawiciele warszawskich
organizacji społecznych LGBT+ podpisali Warszawską Deklarację LGBT+.

Rafał Trzaskowski podpisał Warszawską Deklarację LGBT+

Idea deklaracji LGBT+ narodziła się w Stowarzyszeniu Miłość Nie Wyklucza. W jej tworzeniu uczestniczyły jednak także inne organizacje: Lambda Warszawa, Fundacja Trans-Fuzja, Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja Wolontariat Równości.

Rozmowy nad kształtem deklaracji zaczęły się przed wyborami samorządowymi, w jej tworzeniu uczestniczył m.in. sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego, a po jego zaprzysiężeniu na prezydenta miasta, przedstawiciele warszawskiego ratusza.

"To wydarzenie bezprecedensowe", "Kamień milowy" - piszą o podpisaniu deklaracji organizacje LGBT+.

Jakie zapisy znalazły się w deklaracji?

Skupiono się na pięciu aspektach: bezpieczeństwie, edukacji, kulturze i sporcie, pracy oraz administracji. W praktyce oznacza to, że w Warszawie powstanie Centrum Społecznościowego LGBT+, które pozwoli na wspieranie oddolnych inicjatyw poprzez tworzenie bezpiecznych warunków do spotkań, samoorganizacji oraz poszukiwania wsparcia.

Wystartuje także program “Latarnik”, który będzie walczył z prześladowaniami dzieci i młodzieży w szkołach ze względu na ich orientację seksualną i tożsamość płciową.

Dzięki deklaracji każda uczennica i każdy uczeń będzie mieć także dostęp do zajęć z edukacji antydyskryminacyjnej. Powstanie również miejski system interwencji kryzysowej - ten z kolei odpowie na sytuacje, w których wymagane jest szybkie wsparcie - psychologiczne i prawne, natomiast hostel interwencyjny będzie miejscem, w którym schronienie znajdą osoby potrzebujące.

Rafał Trzaskowski podpisując w poniedziałek deklarację zobowiązał się również m.in. do patronatu Prezydent am.st. Warszawy nad Paradą Równości, wdrożenia Karty Różnorodności w Urzędzie i jednostkach m.st. Warszawy oraz powołania pełnomocnika ds. społeczności LGBT+.

Więcej na temat Warszawskiej Deklaracji LGBT+ oraz jej ustaleń znajdziesz na stronie internetowej Miłość Nie Wyklucza>>>.

Podpisanie Deklaracji jest świętem warszawskiej społeczności LGBT+. Zapraszamy całą Polskę do celebrowania go razem z nami

- mówi Oktawiusz Chrzanowski z Miłość Nie Wyklucza.

Dodaje również, że to polityczne zobowiązanie prezydenta, którego realizację będą monitorować teraz organizacje LGBT+. Rafał Trzaskowski dodał, że warszawskich ratusz będzie informował o dokładnym harmonogramie podejmowanych działań.

Więcej o: