Komitet Wyborczy Solidarna Polska nie złożył sprawozdania finansowego za kampanię samorządową

21 stycznia upłynął termin składania do Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze. Jak ustalił portal konkret24 sprawozdania nie złożył KW Solidarna Polska. Za niezłożenie sprawozdania grozi odpowiedzialność karna.
Zobacz wideo

Zgodnie z kodeksem wyborczym komitety miały trzy miesiące od zakończenia wyborów, by dostarczyć do PKW sprawozdania finansowe. Termin upłynął 21 stycznia lub - jeśli kandydaci uczestniczyli w II turze - 4 lutego. Co ważne, komitety muszą złożyć dokumenty nawet w sytuacji, gdy nie poniosły żadnych kosztów w kampanii i nie uzyskały przychodów.

Portal konkret24 podaje, że sprawozdań tych nie złożył KW Solidarna Polska . Z informacji na stronie internetowej PKW wynika, że KW SP nie rejestrował w wyborach kandydatów. W piśmie wysłanym przez komitet, którego treść przytacza konkret24,  można przeczytać, że "czynność rejestracji komitetu była jedynym działaniem formalno-prawnym podjętym przez Komitet Wyborczy partii politycznej Solidarna Polska". Pojawia się tam też informacja o tym, że KW nie zakładał konta bankowego, a więc "w sposób oczywisty nie wydatkował jakichkolwiek środków w przywoływanym zakresie".

Odpowiedzialność karna

Przepisy jednak jasno mówią, że sprawozdanie trzeba złożyć bez względu na to, czy komitet pozyskiwał środki i ponosił koszty, czy nie. "Uwaga! Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, bez względu na to, czy komitet pozyskiwał środki finansowe, zaciągał zobowiązania oraz dokonywał wydatków" - brzmi adnotacja w dokumencie PKW. Za niezłożenie tego dokumentu grozi odpowiedzialność karna.

Jeśli jednak pełnomocnik finansowy w ciągu 30 dni od dnia wyborów powiadomi PKW, że komitet nie miał przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych, biegły rewident komisji nie sprawdza sprawozdania. Problem w tym, że pismo pełnomocników komitetu SP trafiło do komisji 45 dni po I turze i 31 po II turze.

Senator Solidarnej Polski potwierdza

Portal zapytał o sprawę Jacka Włosowicza, senatora Solidarnej Polski. Polityk potwierdził, że komitet nie dostarczył sprawozdania. - Zgodnie z przepisami poinformowaliśmy PKW, że nikt z naszego komitetu nie startował. Dostaliśmy informację z PKW, że w takim przypadku nie musimy składać sprawozdania - stwierdził

Z kolei Dariusz Banasik, pełnomocnik komitetu, stwierdził w odpowiedzi na pytania portalu, że "rejestracja komitetu była formalno-prawnym obowiązkiem, którego należało dokonać celem rejestracji ewentualnych kandydatów Solidarnej Polski do organów uchwałodawczych szczebla samorządowego 'poniżej' sejmików województw".

Z art. 509 kodeksu wyborczego wynika, że pełnomocnikowi finansowemu, który nie dopełnił obowiązku złożenia sprawozdania grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. 

Więcej o: