PiS pyta o mieszkanie komunalne dla dyrektora ECS. Władze Gdańska: Element polityki kadrowej

Władze Gdańska odpowiadają na pytania radnych PiS o podstawy do wynajmu mieszkania komunalnego przez dyrektora ECS. "To element szerszej polityki kadrowej Gdańska"- czytamy w przesłanej do redakcji Gazeta.pl odpowiedzi.
Zobacz wideo

Radni PiS skierowali w tej sprawie interpelację do pełniącej obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Szef klubu radnych PiS Kacper Płażyński podczas konferencji mówił, że radni oczekują m.in. odpowiedzi na pytanie, "czy dyrekcja ECS-u faktycznie otrzymuje lokale komunalne", a także  "jaka jest podstawa prawna tych decyzji (...), kto się pod nimi podpisał" - mówił Płażyński.

- Dyrektor Basil Kerski przekroczył limity uprawniające do wynajęcia takiego mieszkania - mówił z kolei radny PiS Kazimierz Koralewski. Jego zdaniem dyrektor Centrum przekroczył je dziesięciokrotnie. - Jeśli chodzi o pierwszeństwo, to wyprzedził sieroty, osoby, które są ofiarami przemocy domowej i które potrzebują pomocy - powiedział Kazimierz Koralewski.

Z kolei portal wPolityce.pl, który jako pierwszy opisał tę sprawę twierdzi, że czynsz za lokal dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności "wynosi nawet trzykrotnie mniej niż za podobne mieszkanie wynajęte na wolnym rynku". Portal zwraca uwagę, że na pomoc mieszkaniową od miasta czeka ponad 2 tysiące gdańskich rodzin.

Władze Gdańska o mieszkaniu komunalnym dla szefa ECS: Element polityki kadrowej

Zapytaliśmy gdański urząd o mieszkanie szefa ECS. Otrzymaliśmy potwierdzenie.

Po dopełnieniu formalności została zawarta umowa czasowego najmu mieszkania z dyr. Basilem Kerskim. Jest to element szerszej polityki kadrowej Gdańska, dzięki której osoby o specjalistycznych kwalifikacjach, również pracujący na polu nauki, kultury, sztuki, mogą zamieszkać w Gdańsku i pracować na rzecz miasta.

- czytamy. Umowę zawarto na czas trwania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, a "w związku z otrzymaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska nominacji na następną kadencję na tym stanowisku, obowiązuje ona do 31.12.2022 roku" - czytamy.

Alicja Bittner z referatu prasowego gdańskiego ratusza tłumaczy, że zgodnie z prawem "Rada Gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy".

Jako podstawę prawną Bittner wymienia art. 30 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwałę Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r.

Podstawa prawna, które pozwala na wynajem:
1)Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rada Gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2)Zgodnie z uchwałą Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego
§ 8a.
1.W zasobie mieszkaniowym Miasta Gdańska wydziela się lokale przeznaczone do wynajmowania osobom zatrudnionym przez Miasto Gdańsk, jego jednostki, gminne osoby prawne lub spółki handlowe utworzone z udziałem gminy, posiadającym specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań gminy – na czas trwania stosunku pracy, w liczbie nie więcej niż 50 lokali mieszkalnych.
2.Na wniosek pracownika o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy na czas trwania stosunku pracy, Prezydent Miasta Gdańska po dokonaniu oceny przydatności jego kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań gminy na podstawie:
a)opinii Dyrektora Wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, gminnej osoby prawnej lub spółki handlowej utworzonej z udziałem Gminy Miasta Gdańska
b)przedłożonych przez pracownika: umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu na czas trwania stosunku pracy.

Miasto ma pięćdziesiąt mieszkań komunalnych, które może wynajmować zatrudnionym przez siebie pracownikom na czas trwania ich umów.

Więcej o: