Rządowe Centrum Legislacji oceniło projekt Ziobry. Poprawy wymaga w nim... prawie wszystko

Rządowe Centrum Legislacji skrytykowało projekt rozporządzenia Zbigniewa Ziobry dotyczący zwrotu świadczeń sędziom, którzy zostali odesłani w stan spoczynku, a następnie przywróceni do pracy. RLC ocenia, że projekt jest niedostosowany do treści ustawy.
Zobacz wideo

Rozporządzenie Zbigniewa Ziobry jest pokłosiem ostatniej [siódmej - przyp. red.] nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. W listopadzie uchwalono zmiany, które sugerowała Komisja Europejska. Zgodnie z nimi sędziowie Sądu Najwyższego mogli powrócić do pracy. 

Nierozwiązana pozostała kwestia świadczeń, które otrzymali po odesłaniu ich w stan spoczynku. To kwota, która sięga ponad 3 mln złotych. Właśnie tę kwestię miało uregulować rozporządzenie Zbigniewa Ziobry. Jak dowiedziało się RMF 24, projekt ministra sprawiedliwości jest spóźniony - do konsultacji zostało skierowane dopiero 10 stycznia. Jednak Rządowe Centrum Legislacji stwierdziło szereg innych niedopatrzeń.

RCL miażdży projekt Ziobry

Jak wynika z opinii, projekt jest przede wszystkich niedostosowany do treści ustawy. "Przepis § 4 projektu dotyczącego odsetek za opóźnienie w zwrocie świadczeń podlegających zwrotowi wymaga określenie jako przekraczający zakres upoważnienia ustawowego" - czytamy dalej.

Co więcej, według Rządowego Centrum Legislacji przepis określający termin wejścia rozporządzenia w życie nie został wystarczająco uzasadniony. Z pisma dowiadujemy się również, że "projekt rozporządzenia wymaga dostosowania do wymogów określonych w Regulaminie pracy Rady Ministrów".

Rządowe Centrum Legislacji nie jest jedyną instytucją, która negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra Zbigniewa Ziobry. Wcześniej swoje wątpliwości wskazali również Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy.

Więcej o: