Adam Bodnar wnioskuje do Ziobry o zmianę prawa ws. oskarżeń obywateli. "Niezgodne z konstytucją"

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar chce nowelizacji Kodeksu karnego, która pozwoliłaby obywatelom na ubieganie się o odszkodowania od państwa za niesłuszne przedstawienie im zarzutów. Bodnar w piśmie skierowanym do Zbigniewa Ziobry twierdzi, że obecne regulacje są niezgodne z konstytucją.
Zobacz wideo

Dotychczasowe przepisy mówią, że każdy obywatel może ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa, gdy zostanie niesłusznie skazany lub aresztowany. Polacy nie mają jednak możliwości ubiegania się o analogiczne odszkodowanie, gdy zostaną im bezpodstawnie postawione zarzuty lub gdy zostaną niesłusznie oskarżeni. Rzecznik Praw Obywatelskich chce to zmienić. 

Bodnar: Obecne prawo niezgodne ze standardami konstytucyjnymi

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Zbigniewa Ziobry z wnioskiem o rozważenie zmiany Kodeksu karnego. W uzasadnieniu podkreśla, że obecne regulacje są jego zdaniem "niezgodne ze standardami konstytucyjnymi i zasadą demokratycznego państwa polskiego".

Bodnar podkreśla, że obecnie obywatele muszą wykazywać bezprawność postawionych im zarzutów na drodze cywilnej, co jest bardzo uciążliwe. 

Tymczasem sam fakt niesłusznego postawienia zarzutów czy niesłusznego oskarżenia może wyrządzić szkodę i krzywdę, za co władza powinna ponieść odpowiedzialność
Podkreślić też należy, że dochodzenie odszkodowania w postępowaniu cywilnym jest drogą uciążliwą i kosztowną dla osoby niesłusznie oskarżonej lub podejrzanej

- czytamy w piśmie wysłanym przed Bodnara do Ziobry

Więcej o: