Jest wyrok TK ws. ustawy o IPN. Określenie "ukraińscy nacjonaliści" niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, zawierające określenia "ukraińscy nacjonaliści" i "Małopolska Wschodnia".
Zobacz wideo

Przepisy dotyczące IPN zaskarżył prezydent Andrzej Duda. Przeciwnego zdania są Sejm i Prokurator Generalny. Nowelizacja umożliwiała wszczynanie postępowań karnych wobec osób, które zaprzeczają zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Grozi za to kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Trybunał Konstytucyjny orzekł ws. ustawy o IPN

Sędziowie przychylili się do stanowiska prezydenta, że pojęcia te są niedookreślone. - Uniemożliwia to precyzyjne rozpoznanie czynu zabronionego - mówił w trakcie ogłaszania orzeczenia sędzia sprawozdawca Andrzej Zielonacki. - Ustawodawca nie może poprzez niejasne formułowanie tekstu przepisów pozostawiać organom mających je stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu zakresu podmiotowego i przedmiotowego ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności jednostki - dodał sędzia.

Według sędziego przepisy te naruszały standard prawny, wynikający z konstytucji. Standard ten, przypomniał, polega na tym, że strony postępowania - sądy, policja, adresaci normy karnej - nie mają trudności z określeniem zakresu ewentualnej odpowiedzialności. W konsekwencji takie niedookreślone przepisy wymagałyby wydawania precedensowych wyroków i wyczekiwania na pojawienie się jednolitego orzecznictwa. Obecna w Trybunale w trakcie ogłaszania orzeczenia prezydencka minister Anna Surówka - Pasek zgodziła się z decyzją Trybunału. - Tak jak pan prezydent podkreślał w swoim wniosku, pojęcia "ukraińscy nacjonaliści" i "Małopolska Wschodnia" nie zostały przez ustawodawcę w żaden sposób zdefiniowane, co mogło rodzić pewne problemy zwłaszcza u organów stosujących prawo - stwierdziła minister Surówka-Pasek.

Jednocześnie Trybunał umorzył postępowanie w części dotyczącej karania za między innymi przypisywanie Polakom zbrodni III Rzeszy Niemieckiej. Przepisy te zostały wykreślone z ustawy w czerwcu 2018 roku. 

Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem, ustawa o IPN traci zastosowanie w zakresie, gdzie użyte są nieprecyzyjne pojęcia.

Więcej o: