Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym opublikowana w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowana została znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym. Realizuje ona postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazujące zawieszenie wykonywania przepisów ustawy, które dotyczyły przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku.
Zobacz wideo

Nowelizacja została uchwalona przez Sejm 21 listopada, 23 listopada zaakceptował ją Senat, trzy dni później trafiła na biurko Andrzeja Dudy, który podpisał ją 17 grudnia.

Nowelizacja ustawy zakłada między innymi, że sędzia Sądu Najwyższego albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia tego roku, czyli w momencie wejścia w życie dotychczasowo obowiązującej ustawy.

Przepisy wskazują także, że jeśli do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego lub prezesa Sądu Najwyższego, kadencję uważa się za nieprzerwaną.

19 października br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie o zawieszeniu części przepisów ustawy o SN do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w tej sprawie. Przychylił się w ten sposób, w do wniosku Komisji Europejskiej i nakazał wstrzymanie nominacji sędziów Sądu Najwyższego, a tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku, nakazał przywrócić do pracy na warunkach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o SN.

Więcej o: