Wczoraj podpisał ustawę o SN, dziś Duda zaatakował Gersdorf i sędziów. "Wywołują anarchię"

Na posiedzeniu TK podsumowującym rok 2017 zabrakło mediów, ale nie zabrakło mocnych słów. Prezydent wziął na cel sędziów SN i I prezes SN Małgorzatę Gersdorf, dzień po tym jak podpisał nowelizację ustawy przywracającą ich do pracy. Andrzej Duda mówił o "anarchii" wywoływanej przez te osoby.
Zobacz wideo

Choć wtorkowe posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego opisywane było jako publiczne, nie do końca takie było. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów było zamknięte dla mediów, a jak tłumaczył rzecznik TK było to spowodowane względami organizacyjnymi.

Jednocześnie na podsumowaniu roku 2017 w TK pojawił się m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński czy wicepremier Piotr Gliński.

Prezydent tłumaczy podpis pod ustawą o SN

Nie zabrakło odniesień do środowiska sędziowskiego. Prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia mówił, że wszyscy sędziowie - w tym sędziowie Trybunału - powinni być wyczuleni nie tylko na "niuanse prawne", lecz także na wartości, do których odsyłają klauzule generalne, interes publiczny, zasady współżycia społecznego czy względy słuszności.

Prezydent krytykował również tych, którzy kwestionują konstytucyjność przepisów bez kierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Wymienił w tym kontekście I prezes Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich i niektórych posłów. Andrzej Duda odniósł się również do bieżących wydarzeń, m.in. złożonego przez niego w poniedziałek podpisu pod nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym.

Duda powiedział, że zdecydował się na podpis, ponieważ uznał, iż wykonanie tego postanowienia jest potrzebne. Podkreślił też, że podzielił opinię Sejmu i Senatu o konieczności nowelizacji.

Duda krytykuje sędziów SN i Gersdorf

Prezydent skrytykował też sędziów Sądu Najwyższego, którzy wrócili do sędziowskich funkcji, nie czekając na nowelizację ustawy.

Jego zdaniem, takie zachowanie stanowi anarchię i dowodzi, że "część sędziowskiej elity czuje się bezkarna". Wskazał w tym kontekście I Prezes SN Małgorzatę Gersdorf i prezesów izb SN. Jego zdaniem, sędziowie naruszyli przepisy konstytucyjne, a Trybunał powinien przyjrzeć się tej sprawie.

Naruszają przepisy konstytucyjne, lekceważą przepisy obowiązujące. Mamy do czynienia z anarchią wywoływaną przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (...). Takie osoby, jak choćby była I prezes Sądu Najwyższego, wychodzą i mając uprawnienie skierowania ustawy do TK, podnoszą zarzuty dot. konstytucyjności, a nie czynią tego, nie kierują jej do zbadania przez TK

- mówił prezydent, zaznaczając przy tym, że to jest "nieuczciwe" i jest to "publiczne robienie polityki".

Rzecznik SN odpowiada prezydentowi

Słowa Andrzeja Dudy nie przeszły bez echa, zareagował na nie rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. W komunikacie opublikowanym we wtorek Laskowski odniósł się do zarzutów prezydenta wobec "I prezesa SN i prezesów SN" o "łamaniu prawa i podejmowaniu działań prowadzących do anarchii".

Należy stanowczo stwierdzić, że działania te podjęte zostały na podstawie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października 2018 r. i są w pełni zgodne z prawem, co potwierdziło postanowienie TSUE z 17 grudnia 2018 r., a także treść uchwalonej przez Sejm i Senat i podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o SN, w której wprost w art. 2 ust. 1 i 4 stwierdzono, że kadencję I prezesa SN i prezesa SN oraz służbę wskazanych sędziów SN uważa się za nieprzerwane

- napisał Laskowski.

Zobacz wideo

Podsumowanie działań TK w 2017 roku

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego działalność Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku podsumowała prezes Julia Przyłębska. Trybunał wydał w ciągu 2017 roku 89 orzeczeń kończących postępowania. Do instytucji wpłynęło 285 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych.

To mniej niż w 2016 roku. Przewodnicząca Trybunału sędzia Julia Przyłębska zaznaczyła jednak, że instytucja nie pracowała gorzej niż wcześniej, a sędziowie nadrabiali zaległości z poprzednich lat.

- Trybunał nie tylko prawidłowo działa, ale wręcz zapewnia swoim orzecznictwem należytą ochronę wolności i praw konstytucyjnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz właściwe funkcjonowanie organów państwa - zapewniała prezes Trybunału.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Podpisana w poniedziałek przez prezydenta nowelizacja zakłada między innymi, że sędzia Sądu Najwyższego albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia tego roku, czyli w momencie wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy.

Przepisy wskazują też, że jeśli do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego lub prezesa Sądu Najwyższego, kadencję uważa się za nieprzerwaną. Regulacje dotyczą również I prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz dwóch prezesów Izb SN - Stanisława Zabłockiego i Józefa Iwulskiego.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Więcej o: