Mikołaj Pawlak wybrany na Rzecznika Praw Dziecka. W Senacie mówił, że in vitro jest "niegodziwe"

Mikołaj Pawlak został zatwierdzony przez Senat na Rzecznika Praw Dziecka. W trakcie debaty mówił senatorom m.in., że "stosowanie metody in vitro jest niegodziwe".

Mikołaj Pawlak został wybrany na Rzecznika Praw Dziecka jako trzeci z kolei kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Zatwierdzono jego kandydaturę, choć zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, urząd może objąć osoba, która ma "co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub na ich rzecz". Jak wynika z CV Pawlaka, nie posiada on tych kompetencji. On sam twierdzi, że ma wystarczające doświadczenie, ponieważ przepis ustawy "nie ustala jednak katalogu zawodów, umiejętności i uprawnień, jaki ten kandydat powinien mieć".

Nowy RPD jest absolwentem prawa i prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2005-2016 pracował w sądzie biskupim przy rozwodach kościelnych, zaś w latach 2016-2018 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, gdzie sprawował nadzór nad zakładami poprawczymi, sądami rodzinnymi czy schroniskami dla nieletnich.

"In vitro to metoda niegodziwa"

Jak podaje portal tokfm.pl, podczas debaty w Senacie Pawlak wypowiadał się m.in. na temat metody zapłodnienia in vitro. 

In vitro od strony prawno-moralnej to metoda niegodziwa; w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione

- oceniał kandydat. Tłumaczył, że jego zdaniem w przypadku in vitro godność ludzka nie jest chroniona od poczęcia, w związku z mrożeniem zarodków. Pawlak mówił o "godności dzieci poczętych i nienarodzonych, zamrożonych na przykład". - To też są dzieci, bo są poczęte - stwierdził.

Kandydat mówił też o dopuszczalności aborcji. Jego zdaniem przepisy "nie są precyzyjne". - Częścią drogi do wyjaśnienia tych rozbieżności jest być może wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego. Przychylam się do tego wniosku, przychylam się do uzasadnienia skierowanego przez prokuratora generalnego jako strony postępowania - stwierdził. 

Dzieci z rozbitych rodzin trafiają do poprawczaków

Pawlak przedstawił również swój pogląd na temat "rozbitych rodzin". Jego zdaniem "końcowy efekt w większości przypadków, jeżeli dochodzi do rozbicia rodziny" jest taki, że "dzieci trafiają pod opiekę zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich".

- Niestety wychowywanie w rozbitych czy niepełnych rodzinach jest wielkim problemem dla całego społeczeństwa, ponieważ to właśnie później promieniuje, można powiedzieć, na różne zachowania, na różne modele wychowania i na zachowania dzieci - cytuje Pawlaka "Dziennik. Gazeta Prawna". Nowy RPD uważa, że konieczne są zmiany prawne, aby "wychowywanie w pełnej rodzinie było popierane przez państwo".

Czego dotyczy wniosek do TK ws. aborcji?

Pod koniec zeszłego roku część polityków PiS złożyła do TK wniosek o zbadanie, czy przepis, który pozwala na aborcję w przypadku ciężkiej choroby lub uszkodzenia płodu, jest zgodny z konstytucją. Swoją opinię do sprawy przedstawił Zbigniew Ziobro. W stanowisku napisał, że "fakt ciężkiego upośledzenia dziecka poczętego lub jego nieuleczalnej choroby (...) nie może być uznany za konstytucyjnie uzasadniony powód dopuszczalności przerywania ciąży".

Wniosek utkwił w Trybunale, w związku z czym w ubiegłym miesiącu niemal 80 posłów wystosowało do prezes Julii Przyłębskiej list, w którym apelowali o "niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy" dotyczącej aborcji. Inicjatywę posłów PiS natychmiast skrytykowała rzeczniczka partii. - To jest Trybunał Konstytucyjny, a nie instytucja partyjna i nie jest rolą parlamentarzystów naciskanie na TK - mówiła Beata Mazurek. Co więcej, z informacji dziennikarzy wynika, że na posiedzeniu PiS Jarosław Kaczyński wydał posłom swojego klubu wytyczne, aby nie poruszali tematu aborcji. 

Poprzednie kandydatki PiS

Pawlak został wybrany po przeprawach z dwiema poprzednimi kandydatkami. Pierwsza z nich - Sabina Zalewska - była krytykowana m.in. za poglądy dotyczące bicia dzieci. Co więcej, w pracy na ten temat pisała krytycznie o samej instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Tygodnik Powszechny" poinformował, że Zalewska w swoich pracach naukowych skopiowała duże fragmenty pochodzące z tekstów innych autorów, często nie oznaczając ich jako cytaty. Sabina Zalewska nie uzyskała pozytywnej opinii komisji sejmowej. Nie poparło jej nawet PiS.

Kolejną proponowaną osobą była Agnieszka Dudzińska. Szerokim echem odbiła się w mediach jej wypowiedź na temat homoseksualizmu, która padła na posiedzeniu sejmowej komisji. Pytana o problemy dzieci homoseksualnych kandydatka na RPD stwierdziła, że panuje obecnie "zagrożenie" w związku z "modą na homoseksualizm". Mówiła, że "nie należy wzmacniać tendencji demoralizujących". Zaznaczyła jednak, że jako rzeczniczka nie będzie pomijać dzieci homoseksualnych, szczególnie w przypadkach, gdy są ofiarami prześladowania i hejtu. - Będę takich dzieci bronić jak własnych - zapewniła. Dodała również, że niezbędna jest edukacja seksualna w szkole. Dudzińska została wybrana przez Sejm, jednak nie zatwierdził jej Senat z powodu "cofnięcia rekomendacji kierownictwa partii".

Kto za, a kto przeciw?

Za kandydaturą Mikołaja Pawlaka głosowało 57 senatorów, przeciw było 26, nikt się nie wstrzymał. Nieobecnych było w sumie 17 osób. Nowy Rzecznik Praw Dziecka rozpocznie kadencję po złożeniu ślubowanie w Sejmie.

Przeciwko byli wszyscy obecni senatorowie PO i jeden senator niezrzeszony - Grzegorz Napieralski. Za kandydaturą opowiedzieli się wszyscy obecni senatorowie PiS, dwóch senatorów niezrzeszonych - Waldemar Bonkowski i Stanisław Kogut (obaj wykluczeni z PiS) oraz jedyny senator PSL-UED Jan Filip Libicki (do niedawna w PO, wcześniej m.in. w PiS i ZChN).

Zobacz wideo
Więcej o: