Mateusz Morawiecki ubiegł Platformę Obywatelską. Złożył wniosek o wotum zaufania

Premier Mateusz Morawiecki złożył w Sejmie wniosek o wotum zaufania. - Od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform - powiedział premier. Głosowanie ma się odbyć jeszcze w środę.
Zobacz wideo


- Sejm jest emanacją woli narodu i od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform - powiedział Mateusz Morawiecki w Sejmie. - Dlatego zwrócę się zaraz do marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to, żeby Wysoka Izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu, czy ma być kontynuowany program zmian - dodał.

"Musze mieć pewność, że rząd ma mandat"

Morawiecki stwierdził, że głosowanie nad wotum zaufania jest ważne w związku z posiedzeniem Rady Europejskiej, które odbędzie się w piątek. - Musze mieć pewność, że rząd ma mandat, że ma poparcie większości - powiedział premier.

Premier w ten sposób wyprzedził w ten sposób opozycję, która złożyła wniosek o wotum nieufności. Sejm miał zająć się wnioskiem opozycji w piątek jednak wyrażenie przez Sejm wotum zaufania rządowi sprawi, że wniosek PO będzie bezzasadny.

"Przed chwilą Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania. Wprowadzenie punktu do porządku obrad nastąpi po dostarczeniu druku" - poinformował na Twitterze Marek Kuchciński.

Wotum zaufania

To piąty przypadek po 1989 roku, gdy urzędujący premier zwrócił się do Sejmu o wotum zaufania wobec swojego gabinetu. Ostatnio zrobił to Donald Tusk w czerwcu 2014 roku. W każdym z tych przypadków Sejm wyraził wotum zaufania dla premiera.
Jeśli o taki wniosek zwróci się premier, Sejm udziela wotum zaufania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Niepoparcie przez Sejm wniosku obliguje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta. 

Więcej o: