Będzie zadośćuczynienie dla Sybiraków? Prezydencki projekt ustawy wpłynął do Sejmu

Prezydencki projekt ustawy trafił do Sejmu. Zakłada jednorazową wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób represjonowanych w latach 1939-1956 na zesłaniu.

Projekt prezydenta jest odpowiedzią na liczne postulaty Sybiraków, którzy wielokrotnie zwracali się do głowy państwa o zadośćuczynienie za doznane na zesłaniu cierpienia. Projekt prezydenta Andrzeja Dudy wpłynął do Sejmu w ostatni wtorek, teraz rozpoczną się prace Biura Legislacyjnego. 

Prezydencki projekt ustawy o zadośćuczynieniu dla Sybiraków. Kto z niego skorzysta?

Projekt prezydenckiej ustawy zakłada, że każdy z Sybiraków będzie mógł otrzymać jednorazową wypłatę - 200 złotych za każdy pełen miesiąc podlegania w latach 1939-1956 represjom, ale nie mniej niż 2400 zł.

Finansowe wsparcie będą mogły otrzymać osoby represjonowane zarówno ze względów politycznych, jak i religijnych i narodowościowych. Świadczenie pieniężne przysługiwać będzie osobom, które spełnią dwa warunki. Po pierwsze, uzyskały, na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okres przebywania na zesłaniu lub deportacji. Po drugie, osoba starająca się o takie wsparcie musi posiadać polskie obywatelstwo w chwili składania wniosku.

Zainteresowane świadczeniem osoby będą mogły złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie pieniężne będzie wolne od egzekucji, podatku dochodowego oraz nie będzie podlegać wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Skąd wziął się pomysł na prezydencki projekt ustawy?

W uzasadnieniu powstania prezydenckiej inicjatywy czytamy, że ustawa jest odpowiedzią na liczne postulaty Sybiraków, a jednorazowa wypłata ma pomóc im w często trudnej sytuacji finansowej i przypomnieć, że "Ojczyzna nie zapomina o swoich obrońcach".

Inicjatywa Prezydenta RP zmierza do zniwelowania dotychczasowych nierówności i umożliwienia zaspokojenia słusznych roszczeń obywateli polskich, przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w ZSRR, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia. Świadczeniem pieniężnym zostaną objęte zarówno osoby wywiezione z terytorium państwa polskiego w głąb ZSRR i przebywające tam na zesłaniu, jak i osoby, które urodziły się na zesłaniu w ZSRR.

- czytamy na oficjalnej stronie prezydenta Andrzeja Dudy

Więcej o: