Prezes TSUE: Niestosowanie się do decyzji Trybunału wpisuje się w proces wyjścia z UE

- Kraj, który nie stosuje się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE stawia siebie poza unijnym porządkiem prawnym - powiedział, cytowany przez serwis Deutsche Welle, prezes Trybunału Koen Lenaerts.

– Państwo, które nie jest gotowe do dalszego podporządkowywania się orzeczeniom TSUE wpisuje się w proces podobny do brexitowego, w proces wyjścia. To decyzja o tym, czy być czy nie być (w UE – red.) – dodał przewodniczący sądu UE. Według niego, wszystkie kraje przystępujące do Wspólnoty mają obowiązek przestrzegać takich samych wartości i reguł.

– I tylko absolutna wspólnota tych wartości i reguł pozwala zagwarantować jednolite stosowanie prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich – powiedział Lenaerts. 

Jego zdaniem, na sędziów sądów krajów członkowskich nie mogą być wywierane naciski zewnętrzne ze strony władzy (ustawodawczej lub wykonawczej), lub też innych grup interesu. A oni sami mają obowiązek utrzymywać równy dystans wobec wszystkich stron postępowania. 

Według Deutsche Welle, słowa szef TSUE to odpowiedź no pojawiające się w mediach sygnały, jakoby Polska miała zwlekać w sprawie zawieszenia niektórych przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.  

Unijny trybunał zawiesił ustawę o Sądzie Najwyższym

Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października, który nakazał Polsce zwiesić ustawę o Sądzie Najwyższym, o co wnioskowała Komisja Europejska. 

Unijny Trybunał Sprawiedliwości przychylił się wtedy w całości do wniosku Komisji Europejskiej i nakazał wstrzymanie nominacji sędziów Sądu Najwyższego, a tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku, nakazał przywrócić do pracy na warunkach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ponadto Polska ma co miesiąc informować o wykonaniu środków tymczasowych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wtedy, że polski rząd przeanalizuje wyrok i ustosunkuje się do niego. 

W przypadku niezastosowania się do środków tymczasowych, władze Trybunału mogą nałożyć na Polskę kary finansowe. Przypomnijmy, że wysokość kar w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej wyniosła 100 tysięcy euro dziennie. Jednak według niektórych prawników, w tym przypadku kara może być nawet wyższa.