Zbigniew Ziobro złożył wniosek uchylenie immunitetu posła PiS Piotra Olszówki

Dalszy ciąg kłopotów posła PiS Piotra Olszówki. Złożony przez Zbigniewa Ziobrę wniosek o uchylenie immunitetu posła czeka na rozpatrzenie przez sejmową Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Prokuratura w Zamościu chce postawić Piotrowi Olszówce cztery zarzuty w związku z nielegalnym uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Śledztwo w tej sprawie ruszyło w ubiegłym roku, a jego wynikiem ma być postawienie posłowi PiS czterech zarzutów, które mają dotyczyć uzyskania przez posła, z naruszeniem przepisów prawa, uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii A,C,B+E, C+E oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy.

Sprawa posła PiS Piotra Olszówki

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że Piotr Olszówka nigdy nie odbył odpowiednich kursów, które uprawniałyby go do kierowania pojazdami anachronicznymi kategorii A,C,B+E, C+E. Nie zdawał i nie zdał także odpowiednich egzaminów. Prokuratura poinformowała także, że dokumenty takie jak zaświadczenia czy oraz wniosek o wydanie prawa jazdy Piotrowi Olszówce zostały podrobione. Sprawa posła Olszówki związana jest ze śledztwem w sprawie gangu, który handlował prawami jazdy w biłgorajskim starostwie.

Zbigniew Ziobro złożył wniosek uchylenie immunitetu posła Olszówki

Pismo w sprawie uchylenia immunitetu posła PiS do marszałka Sejmu złożył prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dokument ten został poddany odpowiedniej analizie prawnej i został przekazany do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

– W tej sytuacji poseł ma możliwość złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. W takim wypadku komisja stwierdza formalną poprawność dokumentu, co kończy procedurę. Poseł Olszówka zapowiedział, że złoży takie pismo, ale nie wiem, czy już to zrobił - w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" skomentował przewodniczący Komisji Regulaminowej, Włodzimierz Bernacki. Piotr Olszówka zapytany przez dziennikarzy "Dziennika Wschodniego" o to, czy dopełnił odpowiednich formalności nie odpowiedział na pytanie.

PiS chce walczyć z chamstwem w Sejmie. Ale co z nagannym zachowaniem posłów partii rządzącej?

Więcej o: