Sąd Najwyższy wysłał kolejne pytania do unijnego trybunału. Dotyczą m.in. niezależności sądów

Sąd Najwyższy zwrócił się z czterema pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak podaje biuro prasowe SN, pytania są "tożsame" z pytaniami wysłanymi 2 sierpnia. Dotyczą m.in. nieusuwalności sędziów, niezawisłości i niezależności sądów.

Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejne cztery pytania prejudycjalne. Według informacji biura prasowego SN, pytania są "tożsame" z wysłanymi 2 sierpnia.

"Dotyczą zasady nieusuwalności sędziów, niezawisłości i niezależności sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek" - czytamy w komunikacie.

W sierpniu Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 pytań, dotyczących zmian w sądownictwie przyjętych przez parlament i zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy o SN, określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku.

Sąd Najwyższy wysyła pytania prejudycjalne

Jak podaje TVN24, w środę SN wystosował pytania na kanwie sprawy "o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę" w związku ze sporem pomiędzy obywatelem Polskim a szwajcarską spółką. Polak złożył do SN skargę kasacyjną.

Sędziowie Sądu Najwyższego składając teraz pytania prejudycjalne chcą uzyskać od TSUE potwierdzenie, że w składzie rozpoznającym sprawę Polaka może znaleźć się sędzia, który ukończył 65. rok życia. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, w przypadku braku zgody prezydenta na dalsze orzekanie, taki sędzia przechodzi w stan spoczynku.

Kto może głosować w wyborach?

Więcej o: