Do Trybunału Sprawiedliwości dotarła skarga na Polskę. Chodzi o emerytury sędziów

Skarga Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym jest już w unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.

O tym, że taka skarga zostanie wysłana Komisja zdecydowała w ubiegły poniedziałek. Według niej przepisy odsyłające część sędziów na emeryturę są zagrożeniem dla niezależności sądownictwa w Polsce.

Komisja wraz ze skargą złożyła też wniosek o tryb przyspieszony i o tak zwane środki nadzwyczajne. Chce, by unijny Trybunał nakazał zawieszenie przepisów o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi i wydania ostatecznego orzeczenia. Teraz wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości zdecyduje, czy przychyli się do wniosku Komisji.

Skarga jest ostatnim etapem procedury, którą KE rozpoczęła w lipcu. Komisja uznała wówczas, że przepisy odsyłające sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku grozi upolitycznieniem SN. W sierpniu KE wysłała drugie upomnienie, domagając się zmian w ustawie. W odpowiedzi polska strona podnosiła, że reforma jest niezbędna i nowa przepisy nie łamią zasady niezawisłości sędziów. Stwierdzono też, że Unia Europejska nie ma kompetencji, by zajmować się tym zagadnieniem.

Decyzja w ciągu tygodnia

Jego decyzji można się spodziewać w ciągu tygodnia, tak jak było to z pozwem w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Jeśli wiceprezes Trybunału podzieli argumenty Komisji i zgodzi się na środki tymczasowe, wtedy może też zagrozić karami finansowymi za niedostosowanie się do postanowienia. W przypadku Białowieży było to minimum 100 tysięcy euro dziennie i była to wtedy decyzja precedensowa.

Później zorganizowana zostanie rozprawa w sprawie środków tymczasowych podczas której Polska będzie mogła przedstawić swoje racje i zakwestionować zasadność wniosku, a Komisja przedstawić swoje argumenty. Następnie wydane zostanie postanowienie w sprawie środków tymczasowych od którego nie będzie odwołania. Orzeczenie w tej sprawie nie przesądza o ostatecznym wyroku w sprawie skargi Komisji dotyczącej naruszenia unijnego prawa przez Polskę.

Trybunał UE: Polska złamała przepisy dotyczące jakości powietrza

Więcej o: