Sebastian Chwałek zrezygnował z posady w MON. Został wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Sebastian Chwałek zrezygnował z posady sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Z dniem 1 października objął on stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

O tym, że Sebastian Chwałek złożył rezygnację z funkcji sekretarza stanu MON na Twitterze poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Oficjalna rezygnacja wpłynęła do ministerstwa wczoraj.

Sebastian Chwałek został wiceprezesem zarządu PGZ. Pozytywną opinię wystawił Mariusz Błaszczak

Oficjalny komunikat dotyczący objęcia stanowiska Wiceprezesa Zarządu PGZ S.A przez Sebastiana Chwałka poinformowała także Polska Grupa Zbrojeniowa. Na swojej stronie internetowej opublikowała oświadczenie:

"Rada Nadzorcza w wyniku ogłoszonego 20 września 2018 roku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki wybrała najlepszego kandydata i zgodnie ze statutem spółki skierowała do ministra obrony narodowej wniosek o wyrażenie opinii odnośnie kandydata. Minister Mariusz Błaszczak pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez Radę Nadzorczą PGZ S.A. kandydaturę, w związku z czym z dniem 1 października 2018 roku Sebastian Chwałek objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGZ S.A".

Przypomnijmy, że Sebastian Chwałek pełnił funkcję sekretarza stanu MON od 22 stycznia 2018 roku. Wcześniej pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie sekretarza stanu w MSWiA oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji.

Więcej o: