Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał powołanie sędziów do dwóch izb Sądu Najwyższego

Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów Sądu NajwyższegoDotyczy to dwóch izb - Cywilnej i Kontroli Nadzwyczajnej.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izb - Cywilnej i Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

NSA oddalił natomiast wniosek, złożony przez kandydata do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wszystkie trzy wnioski dotyczyły postępowania o uchylenie uchwał KRS.

Przepisy o KRS, które weszły w życie w styczniu, wprowadziły możliwość odwołania się od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pod koniec sierpnia Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym.

Na początku września przewodniczący Rady Leszek Mazur podpisał uchwałę o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, dwudziestu na stanowiska w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, siedmiu do Izby Cywilnej i jednej do Izby Karnej.

NSA o uchwałach KRS

W środę Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o powołaniu sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Jak poinformował wówczas sędzia Sylwester Marciniak z Wydziału Informacji Sądowej NSA, postanowienie zapadło na wniosek dwóch kandydatów, którzy nie weszli do grona członków Izby. Zastrzegł, że decyzje NSA mają charakter zabezpieczający.

Teraz to KRS zdecyduje, czy mimo postanowienia zabezpieczającego, przedstawi swoje uchwały prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który mianuje sędziów.

Mieli rozmawiać o historii, wyszło jak zwykle. Polityka zdominowała Sejm Dzieci i Młodzieży

Więcej o: