Sąd Najwyższy chce, by Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął spór o sędziów KRS

Biuro prasowe Sądu Najwyższego poinformowało o wysłaniu kolejnych dwóch pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd chce wyjaśnień dotyczących wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Na konferencji prasowej Michał Laskowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, poinformował, że pytania w trybie przyspieszonym dotyczą "prawidłowości wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa".

SN chce dowiedzieć się, czy powoływanie sędziów do KRS przez Sejm, a nie przez sędziów jest zgodny z konstytucją. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości uzna, że nie, to SN przy pomocy drugiego pytania chce poznać status sędziów wybranych do Sądu Najwyższego przez nowo powołaną KRS.

Pytanie za pytaniem

Powodem skierowanych pytań są dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Jeden z nich mówi o tym, że sędziów KRS powinni wskazywać sędziowie. Z kolei drugi wyrok uzasadnia, że wybór przez parlament jest możliwy i zgodny z konstytucją.

Pierwsze pięć pytań do Luksemburga Sąd Najwyższy skierował na początku sierpnia. Dotyczyły one między innymi przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jednocześnie SN zawiesił trzy zapisy z ustawy o Sądzie Najwyższym określające zasady przechodzenia sędziów w stan spoczynku.

Więcej o: