Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie orzekania 5 sędziów Sądu Najwyższego

Prezydent Andrzej Duda zgodził się na dalsze orzekanie w Sądzie Najwyższym przez pięciu sędziów, którzy wyrazili taką wolę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Decyzja dotyczy Mariana Kocona, Anny Kozłowskiej, Rafała Malarskiego, Zbigniewa Myszki i Bogumiły Ustjanicz.

Jeszcze nie wiadomo, jaka decyzja zapadła w sprawie pozostałych siedmiu sędziów, którzy skierowali wnioski do prezydenta. Jak powiedział rzecznik Sądu Najwyższego, Michał Laskowski, "Sąd Najwyższy rozumie to w ten sposób, że prezydent szanuje sierpniową decyzję SN o zawieszeniu stosowania przepisów o przechodzeniu sędziów w stan spoczynku".

Sąd Najwyższy - emerytura w wieku 65 lat

Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, jego sędziowie przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, chyba że wcześniej złożą do prezydenta oświadczenia, w których wyrażą wolę dalszego orzekania.

Oświadczenia takie złożyło 12 sędziów. Termin podjęcia przez prezydenta decyzji upływa dzisiaj. Rzecznik Sądu Najwyższego powiedział, że jeśli prezydent nie wyraża zgody na dalsze orzekanie przez któregoś z sędziów, to powinien stwierdzić, że dany sędzia przechodzi w stan spoczynku.