Czy cudzoziemcy mogą głosować w wyborach samorządowych? Tak, ale nikt nie zabiega o ich głosy

W samej Warszawie mieszkają tysiące cudzoziemców, którzy mogą głosować w wyborach samorządowych. Na razie kandydaci na prezydenta oraz komitety wyborcze nie zabiegają o ich głosy.

W Warszawie mieszkają Ukraińcy, Wietnamczycy i Białorusini, ale także obywateli Unii Europejskiej, m.in. Francuzi, Niemcy czy Włosi. Część z nich może głosować w Polsce w czasie wyborów samorządowych 2018

Za granicą kandydaci często walczą o głosy przedstawicieli mniejszości narodowych. Na ulicach pojawiają się billboardy w językach narodowych cudzoziemców, podczas konferencji prasowych obecni są tłumacze.

Tak było np. w Londynie. U nas kampania żadnego z warszawskich komitetów wyborczych nie jest skierowana bezpośrednio do cudzoziemców. Co więcej - oni sami często nie wiedzą, że mogą głosować w wyborach samorządowych. Jak podała "Gazeta Wyborcza", podczas wyborów w 2014 r. w Warszawie do rejestru wpisanych było 298 obywateli UE, którzy nie są Polakami.

Czy cudzoziemcy mogą głosować w wyborach samorządowych 2018? Co muszą zrobić?

Obywatele Unii Europejskiej, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa mogą głosować w Polsce, jeśli stale tu zamieszkują. Podobnie jak w przypadku obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, obywatelom innych krajów europejskich nie jest potrzeby meldunek. Oczywiście głosować mogą tylko ci obywatele Unii Europejskiej, którzy ukończyli 18. rok życia i nie zostali pozbawieni praw publicznych.

Co musi zrobić obywatel innego europejskiego kraju, aby zagłosować np. w Warszawie lub w innym mieście, w którym mieszka? Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek o wpis do rejestru wyborców.

We wniosku podaje się podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia. Tak wypełniony wniosek należy złożyć do urzędu gminy / dzielnicy w której mieszkamy. Do wniosku należy dołączyć:

  • ksero ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego / paszportu),
  • pisemną deklarację, w której podane jest obywatelstwo i adres stałego zamieszkania w Polsce.

Dopisanie do spisu wyborców - tu znajdziesz wniosek dla Warszawy

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii. 

Szacuje się, że w samej Warszawie mieszka od kilku do kilkunastu tysięcy cudzoziemców, którzy mogą głosować podczas zbliżających się wyborów samorządowych. Obywatele krajów, które nie należą do Unii Europejskiej nie mogą głosować w wyborach samorządowych 2018.

Już 21 października wybierzemy władze samorządowe

Więcej o: