Jarosław Gowin uznał astronomię za naukę fizyczną. Żeby było łatwiej oceniać. Protest środowiska

Spore emocje w środowisku astronomów wzbudził projekt rozporządzenia ministerstwa nauki. Wynika z niego, że astronomia przestanie być dyscypliną naukową, a stanie się nauką fizyczną. Według badaczy kosmosu jest to rozwiązanie niedopuszczalne.

W projekcie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina umieszczono nową klasyfikację dziedzin, a także dyscyplin naukowych oraz artystycznych. W myśl nowego rozporządzenia astronomia została uznana za część kategorii "nauki fizyczne", a dotychczas funkcjonowała jako osobna dyscyplina.

"Wiele obecnych dyscyplin obejmuje wąski zakres tematyczny, a ponadto reprezentuje je niewielka liczba pracowników uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
albo stopień doktora w zakresie sztuki" - tłumaczy resort nauki w uzasadnieniu.

Ministerstwo tłumaczy także, że trudno jest prowadzić ocenę wyników i osiągnięć wąskich dyscyplin naukowych przy użyciu powszechnie stosowanych parametrów.

Astronomia. Protest naukowców

Na rozporządzenie ministra Gowina zareagowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne, które przygotowało petycję dotyczącą zmiany projektu. Popisało ją dotychczas ponad 6 tys. osób, w tym przedstawiciele środowiska naukowego.

"Astronomia jest jedną z najstarszych nauk na Ziemi i w naszym kraju ma ona wspaniałe, wielowiekowe tradycje. Ośmielamy się twierdzić, że jest to wręcz dyscyplina NARODOWA! To przecież nasz rodak, kanonik warmiński Mikołaj Kopernik, "wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię". Współcześni polscy astronomowie kontynuują tę wspaniałą tradycję z wielkim powodzeniem umacniając markę jaką jest Polska Astronomia"

- czytamy w treści petycji.

"Poziom cytowalności prac naukowych polskich astronomów jest o ok. 25% wyższy od średniego poziomu światowego. Podkreślamy, że jest to jedyna dyscyplina w Polsce, która lokuje się tak wysoko w światowych rankingach. W imieniu całej polskiej społeczności astronomicznej apelujemy do Pana Premiera o zmianę projektu rozporządzenia i przywrócenie Astronomii (Space Science) jako odrębnej dyscypliny naukowej" - dodają przedstawiciele PTA.

Szkocja zapewni uczennicom darmowe tampony i podpaski

Więcej o: