W kraju zarejestrowano blisko 9 tys. komitetów wyborczych. Głosować będziemy na płachcie

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 27 komitetów wyborczych. PKW rejestruje komitety partii, koalicji partyjnych i komitetów wyborczych wyborców, które zgłaszają kandydatów w więcej niż jednym okręgu. W całym kraju komisarze zarejestrowali prawie 9 tysięcy lokalnych komitetów.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński poinformował, że w wyborach samorządowych wyborcy będą głosować na pojedynczej, wielkoformatowej karcie, tak zwanej płachcie. Książeczka do głosowania będzie tylko wtedy, kiedy komitetów wyborczych na liście będzie więcej niż dwadzieścia. - Karty będą miały rozmiar od A4 do A2, nie są takie wielkie jak pierwotnie przewidywane A0 płachty. Dużo wygodniej będzie wyborcom stawiać znaki. Dla komisji będzie to też ułatwienie - powiedział Wojciech Hermeliński na konferencji.

Sędzia Hermeliński dodał, że na decyzję PKW "miała wpływ zmiana kodeksu wyborczego poprzez znaczące ograniczenie liczby kandydatów". Brano też pod uwagę wygodę wyborców.

Wybory samorządowe 2018 - kolejne kroki

Przewodniczący PKW mówił też o kolejnych krokach w przygotowaniach do wyborów samorządowych. - Będą się teraz tworzyły komisje terytorialne, obwodowe. Przygotowujemy się do wydania wytycznych dla komisji terytorialnych i obwodowych, poruszana też będzie kwestia sposobu głosowania, chcemy też tutaj przedstawić jakieś wytyczne dla komisji - wyliczał Hermeliński. Dodał, że PKW odmówiła rejestracji komitetu wyborczego "Ojcowizna" - "z uwagi na nieprzedstawienie dokumentacji, z której wynikałoby umocowanie do należytego reprezentowania tego komitetu".

Dziś był ostatni dzień na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z przepisami, tylko taki komitet może zgłosić kandydatów w wyborach samorządowych i prowadzić na ich rzecz agitację wyborczą. We wrześniu PKW rozpocznie kampanię informacyjną na temat sposobu głosowania.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października, a ewentualne drugie tury - 4 listopada.

Więcej o: