Konstytucja dla Nauki Jarosława Gowina za niemal 6 mln zł. Tyle poszło na reklamę i konsultacje

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzane przez Jarosława Gowina zapłaciło prawie 6 mln zł na konsultacje i promocję przegłosowanej w lipcu Konstytucji dla Nauki. Ustawa wzbudza wiele kontrowersji, w trakcie prac w parlamencie doczekała się licznych poprawek.

O koszty prac nad Konstytucją dla Nauki zapytała w sejmowej interpelacji posłanka Joanna Schmidt. O odpowiedzi resortu poinformował jako pierwszy dziennik "Fakt".

Jak podało ministerstwo nauki, "w okresie od października 2016 roku do czerwca 2017 roku odbyło się dziewięć konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki", a następnie - we wrześniu 2017 r. - Narodowy Kongres Nauki w Krakowie".

W trakcie debat odbyło się 237 paneli, łączna liczba osób występujących na konferencjach to 476.

Same konferencje kosztowały ponad 4,4 mln zł. W tym m.in. Narodowy Kongres Nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ok. 1,9 mln zł), konferencja "Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności" na Politechnice Wrocławskiej (ok. 500 tys. zł) i "Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego" na Politechnice Łódzkiej (ok. 400 tys. zł).

Do tego dochodzą koszty promocyjne - łącznie ponad 1,4 mln zł. W tym strona internetowa Konstytucji dla Nauki i identyfikacja wizualna - ok. 104 tys. zł, realizacja programów informacyjnych oraz emisja spotów w TVP - ok. 300 tys. zł i produkcja spotów reklamowych - 123 tys. zł.

Konstytucja dla Nauki

Prezydent Andrzej Duda podpisał Konstytucję dla Nauki na początku sierpnia. Tak nazywana jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. Konstytucja dla Nauki, zwana także Ustawą 2.0 to reforma szkolnictwa wyższego.

Ustawa spotkała się z licznymi protestami ze strony środowisk akademickich. W trakcie prac w Sejmie zostało przyjętych ok. 80 poprawek rządowych, uwzględniono również jedną poprawkę proponowaną przez Platformę Obywatelską.

Ustawa wejdzie w życie 1 października. Nowym organem na uniwersytetach będzie rada uczelni. Wybierze ją społeczność danej uczelni. Konstytucja dla Nauki wyznacza również dwie ścieżki uzyskania doktoratu i znosi limit czasowy na zrobienie habilitacji po doktoracie. Do tej pory wynosił on 8 lat.

Ustawa zmienia model finansowania szkolnictwa wyższego. Od momentu wejścia noweli w życie, pieniądze kierowane będą do uczelni, a nie jak dotychczas do jej jednostki organizacyjnej.