Prezydent Andrzej Duda zawetował zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze przed wylotem do Australii, prezydent Andrzej Duda zdecydował w sprawie zmian w ordynacji wyborczej w wyborach do PE proponowanych przez PiS. - Odmawiam jej podpisania, odbiega od zasady proporcjonalności w wyborach. Nie jest to dobra zmiana w systemie prawnym i demokratycznym - oznajmił.

- Moja decyzja w sprawie tej ustawy jest następująca: odmawiam jej podpisania - powiedział prezydent Andrzej Duda, wetując ustawę zmieniającą ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Weto oznacza, że nowelizacja wraca do Sejmu, który może odrzucić sprzeciw prezydenta, ale potrzebna jest do tego większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

- Zwracam ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia z kilku względów, m.in. dlatego, że odbiega od zasady proporcjonalności w wyborach - dodał.

Jak wyjaśniał prezydent, zmiana ordynacji doprowadziłaby do podniesienia efektywnego progu wyborczego do 16,5 proc. - To by oznaczało, że w Polsce szanse na uzyskanie reprezentacji w PE miałyby tylko dwa ugrupowania. Taka regulacja, która w sposób przymusowy wprowadza taki system, jest zbyt daleko idąca - oznajmił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda zawetował zmiany proponowane przez PiS

Dalej Andrzej Duda uzasadniał, że zmiany zaproponowane w ustawie sprawiłyby, że spora część Polaków nie miałaby swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. - Tak ułożona ordynacja doprowadziłaby do jeszcze większego spadku zainteresowania wyborami do PE. Obywatele, wiedząc, jaki jest próg wyborczy, mogliby uznać, że ich udział w wyborach nie ma sensu - dodał.

Prezydent zaznaczył też, że nie chce, by odgórnie, przymusowo, występowała konieczność tworzenia szerokich porozumień, by mniejsze ugrupowania mogły stanąć w szranki z największymi partiami.

Uważam, że jest to rozwiązanie, na które nie powinienem się zgodzić. Nie jest to dobra zmiana w systemie prawnym i demokratycznym. Z tych przyczyn, jak to się mówi popularnie, składam weto wobec tej ustawy

- tymi słowami prezydent zakończył wystąpienie, a jego rzecznik dodał, że decyzję w tej sprawie Andrzej Duda już podpisał. Po chwili prezydent jednak zabrał ponownie głos, zapewniając, że nie jest przeciwko zmianom w ordynacji wyborczej, ale muszą one upraszczać wybory, a nie "zaburzą zasady demokratyczne" funkcjonujące w Polsce.

Zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Nowe przepisy uchwalono pod koniec lipca. Zgodnie z nimi podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w każdym z okręgów wybieranych miałoby być co najmniej trzech europosłów. Dotychczas ta liczba była nieokreślona, a mandaty przechodziły między regionami.

Według polityków PiS zmiany miały zapewnić lepszą reprezentację europosłów w tych okręgach, gdzie dotąd przypadły 1 lub 2 mandaty. Zdaniem partii rządzącej, nowa ordynacja nie przekreśla szans małych ugrupowań, gdyż na podobnych zasadach w wyborach samorządowych mandaty zdobywają również lokalne komitety czy mniejsze partie.

Weto Dudy, wcześniej krytyka zmian przyjętych przez PiS

Sprzeciw wobec nowych regulacji wyrażało wiele środowisk, a krytyki nie szczędził wcześniej także sam prezydent Andrzej Duda. W radiowej Jedynce podkreślał, że zmiana doprowadzi do tego, iż wielu Polaków nie będzie miało swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

Argumentował, że zaproponowane zmiany powodują realny wzrost progu wyborczego od około 11 do 16,5 procenta - jak wykazywała ekspertyza sporządzona w Senacie.

Takie ugrupowania jak Kukiz'15, PSL, Partia Razem i Prawica RP oraz stowarzyszenie Klub Jagielloński, także apelowały o zawetowanie zmian w ordynacji (doszło do spotkania z prezydentem w tej sprawie). Także szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński chciał, by prezydent odmówił podpisania ustawy.

W czwartek w "Sygnałach dnia" w radiowej Jedynce ocenił, że dotychczasowy system w wyborach do PE "nie jest najlepszy", ale ten zaproponowany przez PiS "chyba będzie gorszy".

Zgromadzenie Narodowe bez opozycji. Orędzie wygłaszał prezydent Duda