Duda wręczył akty mianowania na stopnie generalskie. Wspomniał też o "czerwonej zarazie"

Prezydent Andrzej Duda wręczył jedenastu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na stopnie generalskie i admiralskie. - Dzięki odwadze i bohaterstwu polskich żołnierzy nas kraj się rozwija, bo oni stoją na straży naszego bezpieczeństwa - mówił Duda.

Prezydent wręczył awanse generalskie w Święto Wojska Polskiego na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na stopień generała dywizji mianowani zostali generałowie brygady: Maciej Jabłoński, dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej, Dariusz Łukowski - Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Tadeusz Mikutel - Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Wiesław Kukuła - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Tomasz Piotrowski - Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nominację na stopień wiceadmirała otrzymał kontradmirał Krzysztof Jerzy Jaworski, Dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowódca Komponentu Morskiego. Pierwszą gwiazdkę generalską i awans na stopień generała brygady otrzymali dotychczasowi pułkownicy - Robert Drozd ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Karol Dymanowski - Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Dariusz Pluta - Szef Inspektoratu Uzbrojenia MON, Dariusz Ryczkowski - Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON i Piotr Trytek - Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej.

Natomiast Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak otrzymał z rąk prezydenta akt wskazania jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych na czas wojny. Naczelny dowódca dowodzi Siłami Zbrojnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi mu zgodnie z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa.

Duda o "czerwonej zarazie"

- Dzięki odwadze i bohaterstwu polskich żołnierzy nas kraj się rozwija, bo oni stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Chcę wszystkim polskim żołnierzom za to podziękować - powiedział Andrzej Duda. Dodał, że trwa modernizacja armii, by była "większa, supernowocześnie wyposażona, żeby w jeszcze większym stopniu mogła zapewnić bezpieczeństwo Polsce, ale także w ramach zobowiązań sojuszniczych".

Duda nawiązał też do przypadającej 15 sierpnia rocznicy Bitwy Warszawskiej. - Polscy żołnierze, dowodzeni przez wspaniałych dowódców, wykazali się niezwykłym bohaterstwem. Zdołali obronić Warszawę, Polskę, ale także Europę, przed komunistycznym zalewem, ,"czerwoną zarazą". To wielki wkład polskiego żołnierza w historię świata - mówił.