Prezydent Andrzej Duda wskazał Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. To generał Andrzejczak

Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, został wskazany jako osoba przewidziana do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Rajmund Andrzejczak ma zostać nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Andrzej Duda stosowne dokumenty w tej sprawie podpisze 15 sierpnia - w dniu Święta Wojska Polskiego.

Prezydent Duda wskazał kandydata na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. To jeden z elementów przygotowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Jakie są uprawnienia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych?

Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, "zgodnie z art. 5 pkt. 1a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent RP, sprawując zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, na wniosek Prezesa Rady Ministrów wskazuje osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych".

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych mianowany jest na czas wojny przez prezydenta, na wniosek premiera. Dowodzi Siłami Zbrojnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi mu zgodnie z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa.

Więcej o: