Spór o Sąd Najwyższy. Małgorzata Gersdorf dziękuje protestującym. "Budzicie szacunek świata"

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf podziękowała wszystkim, którzy protestują przeciwko forsowanym przez PiS zmianom w wymiarze sprawiedliwości. "Wasza postawa jest ważna i budzi szacunek nie tylko mój i sędziów, ale całego demokratycznego świata" - pisze Gersdorf.

Na stronie Sądu Najwyższego zamieszczono pismo od I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf, w którym podsumowuje ona ostatnie wydarzenia wokół wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

"Atak na Sąd Najwyższy"

Od szeregu miesięcy mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na sądownictwo, w tym na Sąd Najwyższy. Podważane są konstytucyjne zasady trójpodziału władzy, odrębności władzy sądowniczej i niezależności sądów. Wprowadzane zmiany legislacyjne zmierzają do ostatecznego zdominowania sądownictwa przez władzę wykonawczą. Działania te są prowadzone lub inicjowane przez organy państwa

- pisze Gersdorf i wskazuje, że w obecnej sytuacji przeciwko takim działaniom stają różnego rodzaju organizacje, a także Polacy, co świadczy o "obywatelskiej dojrzałości i trosce o demokratyczne państwo prawne".

Małgorzata Gersdorf do protestujących: Dziękuję

Małgorzata Gersdorf sama stwierdza, że sądownictwo w Polsce wymaga modernizacji, ale "rzeczywistej" i na miarę oczekiwań społeczeństwa. Tymczasem - w jej ocenie - od trzech lat trwa tylko wymiana kadrowa, która ma na celu wywierania wpływu, który "przekracza wyznaczone Konstytucją RP granice na działania sądów".

W dalszej części swojego pisma I Prezes SN dziękuje tym, którym "nie jest obojętny stan polskiego sądownictwa" i protestowali m.in. przeciwko zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Podejmowane w różnych formach działania zmierzające do obrony konstytucyjnych pryncypiów budzą szacunek. Są wolne od przemocy, najczęściej zdystansowane od bieżącej polityki, świadczą o dojrzałości i odwadze. Za istotny uważam głos sędziów występujących publicznie w obronie niezależności sądownictwa. (...) Dziękuję Wam wszystkim, Wasza postawa jest ważna i budzi szacunek nie tylko mój i sędziów, ale całego demokratycznego świata

- pisze Gersdorf.

Protesty w obronie Sądu Najwyższego

Praktycznie od 4 lipca, czyli od dnia, gdy weszła w życie ostatnia część znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym, w Polsce organizowane są protesty w obronie SN i przeciwko reformom forsowanym przez Prawo i Sprawiedliwość.

Tego dnia, zgodnie z z zapisami znowelizowanych przepisów, w stan spoczynku miała przejść I Prezes SN Małgorzata Gersdorf, ale takie postawienie sprawy podważają m.in. adwokaci i konstytucjonaliści, wskazując, że nie da się ustawą zmienić zapisów konstytucji (a ta mówi, że I Prezes SN powoływany jest na 6-letnią kadencję).

Ponieważ potrzebna była kolejna nowelizacja, kontynuowane były także protesty. Najczęściej odbywają się przed budynkiem Sejmu, szczelnie odgrodzonym i pilnowanym przez policję, oraz przed siedzibą Sądu Najwyższego.

Demonstranci z zarzutami, zawiadomienia na policję

Podczas jednej z demonstracji w piątek 20 lipca doszło do kilku incydentów z udziałem protestujących i policji. Zatrzymano wtedy czterech demonstrantów, którzy usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności osobistej policjantów.

Z kolei zatrzymani utrzymują, że zostali pobici przez policję, a dwóch z nich zawiadomiło w tej sprawie prokuraturę.

'Mam czas i chęci, ale jeżeli chodzi o prawo to ja mogę doczytać'. Tak wybierano ławników do Sądu Najwyższego