Andrzej Duda o referendum ws. konstytucji. Prezydent proponuje datę i dyktuje pytania

Andrzej Duda chce, by referendum ws. konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Prezydent podał też pytania do referendum.

Andrzej Duda chciałby, aby referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Jeszcze dziś skieruje do Senatu odpowiedni wniosek.

Referendum Andrzeja Dudy - pytania

Prezydent Andrzej Duda na specjalnej konferencji prasowej podaje też pytania do referendum. Pytań ma być 10.

1. Czy jest Pani/Pan za: 

a) uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
b) uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.?
c) pozostawieniem Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?

2. Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania? TAK - NIE

3. Czy jest Pani/Pan za:

a) systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta? 
b) systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe?
c) utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?

4. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:

a) w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)? 
b) w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)? 
c) przy połączeniu obu tych metod (system mieszany)? 

5. Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego? TAK - NIE

6. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP? TAK - NIE

7. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w konstytucji ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? TAK - NIE

8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500 plus) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku? TAK - NIE

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)? TAK - NIE

10. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa? TAK - NIE

Jak prezydentowi idzie z językiem obcym? Duda jest lepszy od Komorowskiego

Więcej o: