Małgorzata Gersdorf z poparciem Naczelnej Rady Adwokackiej. "Pozostaje prezesem"

Naczelna Rada Adwokacka uznaje, że Małgorzata Gersdorf pozostaje I prezesem Sądu Najwyższego do 30 kwietnia 2020 roku.

Takie stanowisko przyjęło prezydium Rady.  NRA pisze o "zagrożeniu dla rządów prawa" i powołuje się na artykuł 183 konstytucji oraz stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca.
Wcześniej minister z Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera poinformował, że Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy po przekroczeniu 65. roku życia nie złożyli oświadczeń o gotowości do dalszego orzekania - w tym Małgorzata Gersdorf - otrzymają pisemne stwierdzenia o przejściu z dniem 4 lipca w stan spoczynku. Wyjaśnił, że nie są to postanowienia, ale stwierdzenia o przejściu w stan spoczynku na mocy artykułu 39. ustawy o Sądzie Najwyższym.


Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym sędziowie musieli złożyć wnioski z prośbą o dalsze orzekanie. Zrobiło to 9 sędziów. Siedmiu kolejnych wystosowało oświadczenia o woli dalszej pracy w Sądzie Najwyższym, ale z powołaniem się na Konstytucję, bez dołączenia wymaganego przez przepisy orzeczenia lekarskiego.

CZYTAJ TAKŻE: Tak PiS przejął Sąd Najwyższy. O co chodzi w sporze? [5 FAKTÓW]

Więcej o: