Prezydent wskazał sędziego starszego od Gersdorf. Sędziowie tłumaczą, że to unieważnia ustawę

Andrzej Duda wskazał do kierowania Sądem Najwyższym sędziego, który przekroczył 65. rok życia i nie złożył wymaganego wniosku do prezydenta. Zdaniem ekspertów oznacza to, że wszyscy sędziowie 65+ pozostają aktywnymi sędziami SN.

Józef Iwulski, którego prezydent wskazał na pełniącego obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jest kilka miesięcy starszy od Małgorzaty Gersdorf. To właśnie ze względu na przekroczenie 65. roku życia oraz to, że nie złożyła do prezydenta wniosku o możliwość dalszego orzekania, Gersdorf - zdaniem pałacu prezydenckiego - przeszła w stan spoczynku. 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wskazuje przede wszystkim, że Józef Iwulski nie jest kandydatem na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w miejsce prof. Małgorzaty Gersdorf, a jedynie zastępcą na czas jej ewentualnej nieobecności.  "Informacje płynące z Kancelarii Prezydenta RP wprowadzają chaos w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, a co najważniejsze wśród jej obywateli" - podają sędziowie

Iustitia podkreśla, że sędzia Józef Iwulski złożył oświadczenie dotyczące orzekania po przekroczeniu 65. roku życia, jednak było to oświadczenie z powołaniem na Konstytucję RP. Iwulski wskazał w nim, że niezależnie od zmian ustawowych, pozostaje nadal aktywnym sędzią Sądu Najwyższego. Tym samym nie poddał się procedurze wynikającej z nowelizacji ustawy o SN. 

Co z tego wynika? Zdaniem sędziów oznacza to, że prezydent potwierdził wadliwość ustawy. "Uznawanie przez Prezydenta RP możliwości kierowania Sądem Najwyższym przez sędziego Józefa Iwulskiego oznacza, że wszyscy sędziowie 65+, niezależnie czy złożyli wymagane tą nowelizacją oświadczenia czy też nie, pozostają nadal aktywnymi sędziami Sądu Najwyższego" - czytamy.

Oświadczenie sędziego Iwulskiego

Sędzia Józef Iwulski wydał oświadczenie, w którym osobiście odniósł się do decyzji I Prezes Sądu Najwyższego.  

OświadczeniePrezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
W nawiązaniu do treści Zarządzenia nr 42/2018 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2018 r., w związku z pewnymi nieporozumieniami powstającymi na jego tle w przekazie medialnym, pragnę wyjaśnić, że:
zarządzenie to zostało wydane przed godziną 15.30 w dniu 3 lipca 2018 r. i wyznacza mnie jako prezesa zastępującego Pierwszą Prezes w czasie jej nieobecności, na podstawie przywołanego przepisu ustawy o Sądzie Najwyższym - można więc łatwo sprawdzić jaką kompetencję przepis ten przewiduje;
nie jestem więc zastępcą, a tym bardziej następcą Pierwszej Prezes SN a jedynie zastępuję ją w razie, gdy będzie nieobecna (na przykład w czasie zwolnienia lekarskiego, wyjazdu służbowego czy urlopu wypoczynkowego).

'Mam czas i chęci, ale jeżeli chodzi o prawo to ja mogę doczytać'. Tak wybierano ławników do Sądu Najwyższego

Więcej o: