Spór o Sąd Najwyższy. Małgorzata Gersdorf "traci status sędziego w stanie czynnym". Jest zastępca

Od jutra w stan spoczynku zgodnie z nową ustawą przejdą sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia i nie wystąpili do prezydenta o zgodę na dalszą pracę. W tym gronie jest I prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf. Jak poinformował pałac prezydencki, zastąpi ją Józef Iwulski.

W zeszły czwartek Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, że Małgorzata Gersdorf pozostanie pierwszym prezesem SN do 30 kwietnia 2020 roku. Jednak w myśl nowej ustawy członkowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat i nie wystąpili do prezydenta o zgodę na dalszą pracę, przechodzą w stan spoczynku. Zdaniem Komisji Europejskiej te przepisy o przymusowej emeryturze sędziów Sądu Najwyższego są niezgodne z unijnym prawem. Dlatego KE wszczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa. 

W związku z wejściem w życie ustawy, prezydent Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf, Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józefa Iwulskiego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Marka Zirk-Sadowskiego. Po spotkaniu do dziennikarzy wyszedł prezydencki minister Paweł Mucha i poinformował, że prof. Gersdorf traci status sędziego w stanie czynnym. 

Wojciech Iwulski w miejsce Małgorzaty Gersdorf

Nie ma pierwszego sędziego SN. Wolą prezydenta było, by sędzia Józef Iwulski, najstarszy stażem prezes, zastąpił prof. Gersdorf

- powiedział Paweł Mucha. Dodał, że po przemówieniu Andrzeja Dudy okazało się, że prof. Gersdorf wcześniej także wskazała sędziego Iwulskiego. Jego zdaniem sędzia "niejako podjęła decyzję za prezydenta, przez to, że nie złożyła oświadczenia".

Dziennikarze wspomnieli, że sędzia Iwulski ukończył 66 lat. - Jeżeli chodzi o sędziego Iwulskiego, odnosi się do tego art. 14 ustawy z grudnia 2017 roku - odpowiedział wymijająco na pytanie. W wyżej wymienionym artykule określono zakres obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W ustępie 2 znajduje się zapis o tym, że w czasie nieobecności Pierwszego Prezesa, zastępuje go wyznaczony przez niego Prezes SN, a w przypadku niemożności wyznaczenia – Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego.

Zastępstwo, a nie zmiana na stanowisku

Po zakończeniu spotkania do dziennikarzy wyszedł rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Powiedział on, że pani prezes "wydała zarządzenie o wyznaczeniu jako kierującego pracą SN prezesa Józefa Iwulskiego na czas jej nieobecności, o czym pani prezes poinformowała prezydenta". Dodał, że Małgorzata Gersdorf zamierza jutro przyjść do pracy.

Więcej o: