Parlamentarzyści zarobią o 20 proc. mniej. Andrzej Duda podpisał ustawę o obniżeniu uposażeń

Prezydent Andrzej Duda zatwierdził zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Od teraz uposażenia parlamentarzystów zostaną zmniejszone o 20 procent i wyniosą około 7,9 tys. zł brutto.

Ustawa, której pomysłodawcą był Jarosław Kaczyński, zakłada, że uposażenia posłów będą wynosiły 80 procent wynagrodzenia podsekretarza stanu, które regulują przepisy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Obniżka ma zacząć obowiązywać jeszcze w tej kadencji. 

Dziś posłowie zarabiają z tytuły uposażenia 9892,3 zł brutto, a po wejściu ustawy w życie będzie to około 7,9 tys. zł brutto. 

Ustawa wprowadza jedynie drobne zmiany w dietach posłów i senatorów. Obecnie stanowi ona 25 proc. uposażenia parlamentarzysty. Aby nie doszło do obniżenia diety, wraz z obniżeniem uposażenia, jej wysokość ma być zawsze zależna od wynagrodzenia podsekretarza stanu i pozostanie na dotychczasowym poziomie 2473,08 zł brutto. 

Inne ustawy podpisane przez prezydenta

Poza ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Andrzej Duda podpisał też: 

  • Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe;
  • Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Duda ściągnął wszystkich na Narodowy w sprawie referendum. Ale najważniejszego nie powiedział

Więcej o: