Od marca do grudnia KPRM wydała na wizaż niemal 168 tys. zł. Jedna faktura na kwotę 49 tys. zł

167,9 tys. zł - taką kwotę od marca do grudnia 2017 r. wydano w KPRM na wizaż m.in. dla premier Beaty Szydło - wynika z pisma Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł portal Gazeta.pl. NIK zwraca uwagę, że przez kilka miesięcy wydano więcej, niż w łącznie w latach 2014-2016.

Najwyższa Izba Kontroli ma poważne zastrzeżenia do usług wizażu, które zlecała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w okresie od marca do grudnia 2017 r. Tak wynika z dokumentu NIK zatytułowanego "Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r."

Usługi wizażu były przeznaczone dla prezesa Rady Ministrów. Przypomnijmy - do 11 grudnia ubiegłego roku premierem była Beata Szydło. Potem szefem rządu został Mateusz Morawiecki.

O wnioskach NIK poinformowała na Twitterze posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna.

Wizażem zajmowało się trzech wykonawców, którym KPRM zapłaciła w ciągu kilku miesięcy 167,9 tys. zł. NIK zwraca uwagę, że na podobne usługi w okresie 2014-2016 Kancelaria wydała łącznie 107,2 tys. zł.

Na usługi wizażu zewnętrzne firmy wystawiły jedenaście faktur. Jeden z podmiotów wystawił osiem faktur na kwoty od 11 do 49 tys. zł, pozostałe - trzy faktury na kwoty od 1,8 tys. do 3,1 tys. zł.

NIK: Nierzetelne rozliczenia

Szczególną uwagę kontrolerzy zwrócili na fakturę na kwotę 49 tys. zł z 13 grudnia 2017 r., kiedy premierem był już Mateusz Morawiecki. Stwierdzili, że została rozliczona "nierzetelnie".

Osoby odpowiedzialne w KPRM za realizację wydatku w kwocie 49 tys.zł, (tj. o ponad 48 razy wyższą niż szacunkowa wartość jednej usługi), nie były w stanie uzasadnić tak znaczącej, w porównaniu z wcześniejszymi wydatkami, kwoty oraz wskazać efektów jej wydatkowania - czytamy w informacji NIK.

NIK. Zarzuty wobec wizażu w KPRM

Kontrolerzy zwracają uwagę chaos w prowadzeniu dokumentacji przez urzędników KPRM. Przykładowo, w jednym z dokumentów "jako ustalającą wartość zamówienia wskazano osobę, która w trakcie kontroli oświadczyła, że nie ustalała kosztu usług wizażu oraz nikt nie wydał jej polecenia, by takie rozeznanie zrobiła, a o istnieniu wniosku dowiedziała się w trakcie kontroli NIK".

Usługi zlecano telefonicznie, a Kancelaria nie przedstawiła do kontroli dokumentów potwierdzających, że przy zamawianiu usługi ustalano z wykonawcami warunki realizacji zlecenia, w tym jego szacowaną cenę. Na fakturach nie były precyzyjnie wskazane liczba i szczegółowy zakres wykonanych usług, czy terminy ich wykonania

- czytamy w informacji NIK.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedstawiła kontrolerom kalendarz wydarzeń, w których brała udział premier Beata Szydło. Zawierał on listę 117 wydarzeń, a wśród nich krajowe wizyty, uroczystości i spotkania w KPRM.

ZOBACZ TAKŻE: Ujawniamy wydatki KPRM. 100 tys. zł dla TVP za obchody smoleńskie, sesja Morawieckiego >>>

Beata Szydło mówi o swoich obowiązkach. Nagle pada pytanie: Za co my pani płacimy?

Więcej o: