Gliński przeznaczy 100 mln zł na muzeum Jana Pawła II. Pieniądze dostanie fundacja Rydzyka

Tygodnik "Nie" dotarł do umowy między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i fundacją Tadeusza Rydzyka. Z umowy wynika, że resort przeznaczy 100 mln zł na budowę i utrzymanie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

"Nie" udostępniło czytelnikom całą treść umowy. Dowiadujemy się z niej, że miejsce ma "wzmacniać tożsamość narodową Polaków", "promować kulturę i sztukę polską oraz dziedzictwo narodowe, stanowiące dorobek poprzednich pokoleń, który w sensie materialnym i duchowym potwierdza tożsamość narodu polskiego", "budować i umacniać więzi między Polakami (...) poprzez ukazanie ponad 1000-letniej historii chrześcijańskiej Polski za pomocą przedstawienia wydarzeń i postaci wielkich Polaków od czasów średniowiecza do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i świata" i ostatecznie "upowszechniać wyniki badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej".

Bezcenne zbiory muzealne

Fundacja "Lux Veritatis", reprezentowana przez Tadeusza Rydzyka, prezesa jej zarządu, przekazuje muzeum "w nieodpłatne użyczenie" kaplicę i bibliotekę, których roczna wartość wynosi razem niecałe 370 tys. zł. Lux Veritatis przekaże Ministerstwu także "projekt koncepcji Muzeum, projekt koncepcyjny ekspozycji stałej i projekt plastycznej aranżacji ekspozycji stałej, uzgodnionej z Ministerstwem". Jej wartość oceniono na 8 mln zł, a koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu na 2,4 mln zł. Najcenniejszym wkładem fundacji są zbiory muzealne, których wartość oszacowano na kwotę ponad 100 mln zł.

100 mln zł od ministerstwa

Z drugiej strony ministerstwo w latach 2018-2020 przeznaczy na dotacje kwotę 100 mln zł - w kolejnych latach 11,5, 40,5 i 48 mln zł. Umowa precyzuje, że dyrektora muzeum powołuje minister, ale po uzgodnieniu z założycielem, czyli fundacją Lux Veritatis.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o odpowiedź na pytania, czy dotacja będzie zrealizowana, czy zapisy umowy zostały utrzymane oraz czy została ona podpisana. Podobne pytania przesłał resortowi "Fakt", jednak nie otrzymał na nie odpowiedzi.

"Publikacja tygodnika "Nie", do której Pani nawiązuje, zawiera nieprawdziwe informacje. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie komentuje informacji pochodzących z niewiarygodnych źródeł" - taką odpowiedź z centrum informacyjnego ministerstwa dostaliśmy po godz. 16.

Pieniądze od rządu i spółek

Z informacji zgromadzonych w kwietniu przez Money.pl wynika, że aktywa Lux Veritatis w 2016 roku były warte niemal 190 mln zł. Fundacja posiadała też 24 pojazdy. Do podmiotów związanych z Tadeuszem Rydzykiem szerokim strumieniem płyną dotacje od rządu i państwowych spółek. Jak wyliczył "Newsweek", chodzi o 70 mln zł.

Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego Lux Veritatis otrzymała wsparcie ze środków Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym.

"Daliście tylko 200 tys.". Tadeusz Rydzyk domaga się pieniędzy od rządu

Więcej o: