Pieniądze na pomoc pokrzywdzonym trafiły do fundacji Rydzyka i CBA. Bodnar chce wyjaśnień

Fundacja Lux Veritatis, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Ochotnicza Straż Pożarna i CBA to część podmiotów, które otrzymały wsparcie ze środków Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienia.

Adam Bodnar zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wskazanie, jaka działalność tych podmiotów uzasadniała przyznanie im środków z państwowego funduszu. Przypomnijmy - prezesem fundacji Lux Veritatis, do której należy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, jest Tadeusz Rydzyk.

Na co można wydać środki z Funduszu?

W 2017 roku zmieniły się zasady funkcjonowania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Rozszerzono wówczas katalog celów, na które mogą być przeznaczone środki z funduszu. Jednocześnie nadal jest on "ukierunkowany na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną".

Zmiana, na którą wskazuje rzecznik pojawiła się w rozdziale "Pozostałe zadania finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości". Zgodnie z nim, środki mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie robót budowlanych, zakup urządzeń i wyposażenia, zakup wartości niematerialnych i prawnych czy zakup środków transportu.

100 mln zł dla Straży Pożarnej

Jak wynika z doniesień medialnych oraz informacji publikowanych przez resort sprawiedliwości na stronie internetowej, środki z Funduszu przeznaczane są m.in. na cele takie, jak:

  • „Modernizacja zaplecza sportowo-rekreacyjnego” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
  • Wsparcie dla fundacji Lux Veritatis i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  • Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (na co resort zamierza przeznaczyć ponad 100 milionów zł)
  • Ustawową działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego (13 milionów zł)


Bodnar ma więc "uzasadnione wątpliwości", czy środki są przeznaczane na cele, o których mowa w rozporządzeniu. RPO zwrócił się do ministra o przedstawienie pełnego wykazu podmiotów, które były beneficjentami ubiegłorocznego Funduszu. Ponadto poprosił ministra o przedstawienie wyników konkursów już rozstrzygniętych w 2018 r. - ze wskazaniem działalności wygrywających podmiotów, która uzasadnia przyznanie im środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Dziwne pytania marszałka Senatu. Gdy Bodnar mówił o sądach, senator PiS snuł teorie spiskowe

Więcej o: