Ustawy sądowe z podpisem prezydenta. Ale dla Brukseli ustępstwa w zapisach to za mało

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziewięć ustaw w tym jedną dotyczącą Sądu Najwyższego i ustroju sądów powszechnych.

Znowelizowane tzw. "ustawy sądowe" zmieniają przepisy w skardze nadzwyczajnej i sposobie powoływania asesorów sądowych.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą skargę nadzwyczajną będzie mógł złożyć tylko prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Z kolei asesorów sądowych będzie powoływał prezydent, a nie - jak dotąd - minister sprawiedliwości. Sprzeciw wobec danej kandydatury będzie mogła wyrazić Krajowa Rada Sądownictwa.

Mimo tego, że te zmiany wpisują się w zapowiadane przez rząd PiS ustępstwo w stosunku do Komisji Europejskiej, to KE już wcześniej wskazała, że są one wciąż niewystarczające.

Ponieważ Komisja Europejska nadal ma zastrzeżenia, nie zdecydowała o zakończeniu procedury związanej z artykułem 7. unijnego traktatu, która została uruchomiona w stosunku do Polski.

Pośród podpisanych przez prezydenta ustaw są jeszcze:

  • ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne i niektórych innych ustaw
  • ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej
  • ustawa o ochronie danych osobowych

Oprócz tego prezydent podpisał cztery ustawy dotyczące wypowiedzenia umów między rządem RP a rządami: Belgii, Francji, Cypru oraz Holandii w zakresie "popierania i wzajemnej ochrony inwestycji".

Witam, tu Michał Protaziuk. Widzę, że lubisz wiedzieć więcej. Dlatego wypróbuj nasz nowy newsletter >>>

Więcej o: