Duda podpisał, ale rodzice z Sejmu nie wyjdą. "To nie są nasze postulaty"

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Druga ustawa podpisana w poniedziałek przez prezydenta nie spełnia postulatów rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy nie przerywają trwającego w Sejmie protestu.

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej zakłada podwyższenie świadczenia do stu procent kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy.
Nowelizacja wejdzie w życie od 1 września, z wyrównaniem od czerwca. Zakłada ona wzrost z 865 do niemal 1030 złotych brutto miesięcznie renty socjalnej. Zmiany spowodują dodatkowe obciążenie budżetu kwotą około 540 milionów złotych w skali roku.
Do pobierania renty socjalnej upoważnione są osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Podwyższenie renty socjalnej do stu procent kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy było jednym z postulatów protestujących w Sejmie opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych.

Druga ustawa zamiast spełnienia postulatów 

Prezydent podpisał też ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Określa ona szczególne uprawnienia osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.
Ustawa przewiduje zniesienie ograniczeń w możliwości wymiany sprzętu i wyrobów medycznych, korzystanie ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek, obsługę poza kolejnością w aptekach, a także umożliwienie dorosłym osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania. Pakiet ulg ma przynosić oszczędność dla gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną w wysokości 520 złotych miesięcznie.

Protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie

Protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych trwa od 18 kwietnia. Protestujący domagali się podwyższenia renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, na co rząd przystał. I ustawę popisał w poniedziałek  prezydent. 

Drugim postulatem protestujących jest przyznanie 500 zł comiesięcznego dodatku na życie dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Rząd cały czas nie chce zgodzić się na spełnienie tego warunku, mimo kompromisu rodziców, którzy zaproponowali rozłożenie tej kwoty na raty - 250 zł od września 2018 roku, 125 zł od stycznia 2019 roku oraz 125 zł od stycznia 2020.

Zamiast tego rząd, w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności - czyli drugą ustawę podpisaną przez Andrzeja Dudę. 

Więcej o: